Art. 1180. Capacitatea părţilor

Poate contracta orice persoană care nu este declarată incapabilă de lege şi nici oprită să încheie anumite contracte.