Art. 1204. Condiţiile

Consimţământul părţilor trebuie să fie serios, liber şi exprimat în cunoştinţă de cauză.