Art. 260. Egalitatea în drepturi a copiilor

Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie, precum şi cu cei adoptaţi.