Art. 2658. Domeniul de aplicare

Legea statului unde cecul este plătibil determină îndeosebi: a) dacă titlul trebuie tras la vedere sau dacă poate fi tras la un anumit termen de la vedere, precum şi efectele postdatării; b) termenul de prezentare;…

Art. 2659. Alegerea legii aplicabile

(1) Fiducia este supusă legii alese de constituitor. (2) Dispoziţiile Art. 2637 sunt aplicabile.

Art. 2660. Determinarea obiectivă a legii aplicabile

În lipsa alegerii legii aplicabile, precum şi în cazul în care legea aleasă nu cunoaşte instituţia fiduciei, se aplică legea statului cu care fiducia prezintă cele mai strânse legături. În acest scop, se ţine seama…

Art. 2661. Domeniul de aplicare

Legea determinată potrivit Art. 2659 şi 2.660 este aplicabilă condiţiilor de validitate, interpretării şi efectelor fiduciei, precum şi administrării ei. Această lege determină în special: a) desemnarea, renunţarea şi înlocuirea fiduciarului, condiţiile speciale pe care…

Art. 2662. Situaţiile speciale

Un element al fiduciei, susceptibil de a fi izolat, şi în special administrarea acestuia, poate fi supus unei legi distincte.

Art. 2663. Legea aplicabilă

Prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune este supusă legii care se aplică dreptului subiectiv însuşi.

Art. 2664. Data intrării în vigoare

(1) Prezentul Cod civil intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia. (2) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului Cod civil, Guvernul…