Art. 593. Pasivitatea proprietarului pe durata realizării lucrării

Autorul de rea-credinţă al lucrării nu poate să opună proprietarului terenului pasivitatea pe care ar fi vădit-o pe durata realizării lucrării.