Art. 197. Aspectele speciale privind regimul nulităţii

(1) Nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen de un an de la data înregistrării sau înfiinţării acesteia, după caz. (2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în toate cazurile, dacă, până la închiderea… Read moreArt. 197. Aspectele speciale privind regimul nulităţii

Art. 199. Regimul actelor juridice încheiate cu terţii

(1) Constatarea sau, după caz, declararea nulităţii nu aduce atingere actelor încheiate anterior în numele persoanei juridice de către organele de administrare, direct sau prin reprezentare, după caz. (2) Nici persoana juridică şi nici fondatorii sau asociaţii nu pot opune… Read moreArt. 199. Regimul actelor juridice încheiate cu terţii

Art. 207. Desfăşurarea activităţilor autorizate

(1) În cazul activităţilor care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfăşura asemenea activităţi se naşte numai din momentul obţinerii autorizaţiei respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. (2) Actele şi operaţiunile săvârşite fără autorizaţiile prevăzute de lege sunt… Read moreArt. 207. Desfăşurarea activităţilor autorizate

Art. 216. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice

(1) Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă și au cerut… Read moreArt. 216. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice