Art. 2535. Beneficiul suspendării prescripţiei

Suspendarea prescripţiei poate fi invocată numai de către partea care a fost împiedicată să facă acte de întrerupere, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.

Leave a Reply