Art. 2570. Determinarea şi proba reşedinţei obişnuite

(1) În sensul prezentei cărţi, reşedinţa obişnuită a persoanei fizice este în statul în care persoana îşi are locuinţa principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalităţile legale de înregistrare. Reşedinţa obişnuită a unei persoane fizice acţionând în exerciţiul activităţii sale… Read moreArt. 2570. Determinarea şi proba reşedinţei obişnuite

Art. 2586. Legea aplicabilă condiţiilor de fond ale căsătoriei

(1) Condiţiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei sunt determinate de legea naţională a fiecăruia dintre viitorii soţi la momentul celebrării căsătoriei. (2) Dacă una dintre legile străine astfel determinată prevede un impediment la căsătorie care, potrivit dreptului român, este… Read moreArt. 2586. Legea aplicabilă condiţiilor de fond ale căsătoriei

Art. 2588. Legea aplicabilă nulităţii căsătoriei

(1) Legea care reglementează cerinţele legale pentru încheierea căsătoriei se aplică nulităţii căsătoriei şi efectelor acestei nulităţi. (2) Nulitatea unei căsătorii încheiate în străinătate cu încălcarea condiţiilor de formă poate fi admisă în România numai dacă sancţiunea nulităţii este prevăzută… Read moreArt. 2588. Legea aplicabilă nulităţii căsătoriei

Art. 2589. Legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei

(1) Efectele generale ale căsătoriei sunt supuse legii reşedinţei obişnuite comune a soţilor, iar în lipsă, legii cetăţeniei comune a soţilor. În lipsa cetăţeniei comune, se aplică legea statului pe teritoriul căruia căsătoria a fost celebrată. (2) Legea determinată potrivit… Read moreArt. 2589. Legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei

Art. 2591. Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial

(1) Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial se poate încheia fie înainte de celebrarea căsătoriei, fie la momentul încheierii căsătoriei, fie în timpul căsătoriei. (2) Condiţiile de formă ale convenţiei de alegere a legii aplicabile sunt cele prevăzute… Read moreArt. 2591. Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial

Art. 2593. Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial

(1) Legea aplicabilă regimului matrimonial reglementează: a) condiţiile de validitate a convenţiei privind alegerea legii aplicabile, cu excepţia capacităţii; b) admisibilitatea şi condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale, cu excepţia capacităţii; c) limitele alegerii regimului matrimonial; d) posibilitatea schimbării regimului… Read moreArt. 2593. Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial

Art. 2596. Schimbarea reşedinţei obişnuite sau a cetăţeniei

(1) Legea reşedinţei obişnuite comune sau legea cetăţeniei comune a soţilor continuă să reglementeze efectele căsătoriei în cazul în care unul dintre ei îşi schimbă, după caz, reşedinţa obişnuită sau cetăţenia. (2) Dacă ambii soţi îşi schimbă reşedinţa obişnuită sau,… Read moreArt. 2596. Schimbarea reşedinţei obişnuite sau a cetăţeniei

Art. 2601. Recunoaşterea divorţului prin denunţare unilaterală

Actul întocmit în străinătate prin care se constată voinţa unilaterală a bărbatului de a desface căsătoria, fără ca legea străină aplicabilă să recunoască femeii un drept egal, nu poate fi recunoscut în România, cu excepţia situaţiei când sunt îndeplinite cumulativ… Read moreArt. 2601. Recunoaşterea divorţului prin denunţare unilaterală

Art. 2630. Situaţiile speciale privind legea aplicabilă publicităţii ipotecii mobiliare

(1) Ipoteca înregistrată potrivit legii locului unde se află bunul îşi conservă rangul de prioritate în alt stat, dacă au fost îndeplinite şi formele de publicitate prevăzute de legea acestui stat: a) înainte să înceteze rangul de prioritate dobândit potrivit… Read moreArt. 2630. Situaţiile speciale privind legea aplicabilă publicităţii ipotecii mobiliare

Art. 2632. Legea aplicabilă operaţiunilor asimilate ipotecilor mobiliare

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni referitoare la publicitate şi efectele acesteia sunt aplicabile, în mod corespunzător, ţinând seama de natura bunurilor mobile, şi operaţiunilor asimilate, potrivit legii, ipotecii mobiliare. (2) Pentru determinarea legii aplicabile se ia în considerare data încheierii operaţiunii… Read moreArt. 2632. Legea aplicabilă operaţiunilor asimilate ipotecilor mobiliare

Art. 2636. Domeniul de aplicare a legii moştenirii. Succesiunea vacantă

(1) Legea aplicabilă moştenirii stabileşte îndeosebi: a) momentul şi locul deschiderii moştenirii; b) persoanele cu vocaţie de a moşteni; c) calităţile cerute pentru a moşteni; d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct; e) condiţiile şi efectele opţiunii succesorale;… Read moreArt. 2636. Domeniul de aplicare a legii moştenirii. Succesiunea vacantă