Art. 2553. Termenul stabilit pe zile

(1) Când termenul se stabileşte pe zile, nu se iau în calcul prima şi ultima zi a termenului.

(2) Termenul se va împlini la ora 24,00 a ultimei zile.

(3) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie îndeplinit într-un loc de muncă, termenul se va împlini la ora la care încetează programul normal de lucru. Dispoziţiile Art. 2556 rămân aplicabile.

Leave a Reply