Tabla de materii

TITLUL PRELIMINAR – Despre legea civila
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 1 – Izvoarele dreptului civil
Art. 2 – Obiectul si continutul Codului civil
Art. 3 – Aplicarea generala a Codului civil
Art. 4 – Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepturile omului
Art. 5 – Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene
CAPITOLUL II – Aplicarea legii civile
Art. 6 – Aplicarea în timp a legii civile
Art. 7 – Teritorialitatea legii civile
Art. 8 – Extrateritorialitatea legii civile
CAPITOLUL III – Interpretarea si efectele legii civile
Art. 9 – Interpretarea legii
Art. 10 – Interzicerea analogiei
Art. 11 – Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri
Art. 12 – Libertatea de a dispune
Art. 13 – Renuntarea la drept
Art. 14 – Buna-credinta
Art. 15 – Abuzul de drept
Art. 16 – Vinovatia
Art. 17 – Eroarea comuna si invincibila
CAPITOLUL IV – Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice
Art. 18 – Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare
Art. 19 – Conditiile de publicitate
Art. 20 – Efectele publicitatii
Art. 21 – Prezumtiile
Art. 22 – Lipsa publicitatii. Sanctiuni
Art. 23 – Concursul dintre formele de publicitate
Art. 24 – Consultarea registrelor publice
CARTEA I – Despre persoane
TITLUL I – Dispozitii generale
Art. 25 – Subiectele de drept civil
Art. 26 – Recunoasterea drepturilor si libertatilor civile
Art. 27 – Cetatenii straini si apatrizii
Art. 28 – Capacitatea civila
Art. 29 – Limitele capacitatii civile
Art. 30 – Egalitatea in fata legii civile
Art. 31 – Patrimoniul. Mase patrimoniale si patrimonii de afectatiune
Art. 32 – Transferul intrapatrimonial
Art. 33 – Patrimoniul profesional individual
TITLUL II – Persoana fizica
CAPITOLUL I – Capacitatea civila a persoanei fizice
SECTIUNEA 1 – Capacitatea de folosinta
Art. 34 – Notiune
Art. 35 – Durata capacitatii de folosinta
Art. 36 – Drepturile copilului conceput
SECTIUNEA a 2-a – Capacitatea de exercitiu
Art. 37 – Notiune
Art. 38 – Inceputul capacitatii de exercitiu
Art. 39 – Situatia minorului casatorit
Art. 40 – Capacitatea de exercitiu anticipata
Art. 41 – Capacitatea de exercitiu restransa
Art. 42 – Regimul unor acte ale minorului
Art. 43 – Lipsa capacitatii de exercitiu
Art. 44 – Sanctiune
Art. 45 – Frauda comisa de incapabil
Art. 46 – Regimul nulitatii
Art. 47 – Limitele obligatiei de restituire
Art. 48 – Confirmarea actului anulabil
SECTIUNEA a 3-a – Declararea judecatoreasca a mortii
Art. 49 – Cazul general
Art. 50 – Cazuri speciale
Art. 51 – Procedura de declarare a mortii
Art. 52 – Data prezumata a mortii celui disparut
Art. 53 – Prezumtie
Art. 54 – Anularea hotararii de declarare a mortii
Art. 55 – Descoperirea certificatului de deces
Art. 56 – Plata facuta mostenitorilor aparenti
Art. 57 – Drepturile mostenitorului aparent
CAPITOLUL II – Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente
SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 58 – Drepturi ale personalitatii
Art. 59 – Atributele de identificare
Art. 60 – Dreptul de a dispune de sine insusi
SECTIUNEA a 2-a – Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
Art. 61 – Garantarea drepturilor inerente fiintei umane
Art. 62 – Interzicerea practicii eugenice
Art. 63 – Interventiile asupra caracterelor genetice
Art. 64 – Inviolabilitatea corpului uman
Art. 65 – Examenul caracteristicilor genetice
Art. 66 – Interzicerea unor acte patrimoniale
Art. 67 – Interventiile medicale asupra unei persoane
Art. 68 – Prelevarea si transplantul de la persoanele in viata
Art. 69 – Sesizarea instantei judecatoresti
SECTIUNEA a 3-a – Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane
Art. 70 – Dreptul la libera exprimare
Art. 71 – Dreptul la viata privata
Art. 72 – Dreptul la demnitate
Art. 73 – Dreptul la propria imagine
Art. 74 – Atingeri aduse vietii private
Art. 75 – Limite
Art. 76 – Prezumtia de consimtamant
Art. 77 – Prelucrarea datelor personale
SECTIUNEA a 4-a – Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau
Art. 78 – Respectul datorat persoanei decedate
Art. 79 – Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art. 80 – Respectarea vointei persoanei decedate
Art. 81 – Prelevarea de la persoanele decedate
CAPITOLUL III – Identificarea persoanei fizice
SECTIUNEA 1 – Numele
Art. 82 – Dreptul la nume
Art. 83 – Structura numelui
Art. 84 – Dobandirea numelui
Art. 85 – Schimbarea numelui pe cale administrativa
SECTIUNEA a 2-a – Domiciliul si resedinta
Art. 86 – Dreptul la domiciliu si resedinta
Art. 87 – Domiciliul
Art. 88 – Resedinta
Art. 89 – Stabilirea si schimbarea domiciliului
Art. 90 – Prezumtia de domiciliu
Art. 91 – Dovada
Art. 92 – Domiciliul minorului si al celui pus sub interdictie judecatoreasca
Art. 93 – Cazuri speciale
Art. 94 – Domiciliul persoanei puse sub curatela
Art. 95 – Domiciliul la curatorul special
Art. 96 – Domiciliul profesional
Art. 97 – Domiciliul ales
SECTIUNEA a 3-a – Actele de stare civila
Art. 98 – Starea civila
Art. 99 – Dovada starii civile
Art. 100 – Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila
Art. 101 – Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila
Art. 102 – Actele intocmite de un ofiter de stare civila necompetent
Art. 103 – Alte mijloace de dovada a starii civile
TITLUL III – Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 104 – Interesul persoanei ocrotite
Art. 105 – Persoanele ocrotite
Art. 106 – Masurile de ocrotire
Art. 107 – Instanta de tutela
Art. 108 – Ocrotirea persoanei prin tutela
Art. 109 – Ocrotirea persoanei prin curatela
CAPITOLUL II – Tutela minorului
SECTIUNEA 1 – Deschiderea tutelei
Art. 110 – Cazurile de instituire
Art. 111 – Persoanele obligate sa instiinteze instanta de tutela
SECTIUNEA a 2-a – Tutorele
Art. 112 – Persoana care poate fi numita tutore
Art. 113 – Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art. 114 – Desemnarea tutorelui de catre parinte
Art. 115 – Desemnarea mai multor tutori
Art. 116 – Masuri provizorii
Art. 117 – Garantii
Art. 118 – Numirea tutorelui de catre instanta de tutela
Art. 119 – Procedura de numire
Art. 120 – Refuzul continuarii tutelei
Art. 121 – Inlocuirea tutorelui
Art. 122 – Caracterul personal al tutelei
Art. 123 – Gratuitatea tutelei
SECTIUNEA a 3-a – Consiliul de familie
Art. 124 – Rolul consiliului de familie
Art. 125 – Membrii consiliului de familie
Art. 126 – Alte dispozitii aplicabile consiliului de familie
Art. 127 – Modificarea consiliului de familie
Art. 128 – Constituirea consiliului de familie
Art. 129 – Functionarea consiliului de familie
Art. 130 – Atributii
Art. 131 – Inlocuirea consiliului de familie
Art. 132 – Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
SECTIUNEA a 4-a – Exercitarea tutelei
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 133 – Exercitarea tutelei in interesul minorului
Art. 134 – Continutul tutelei
Art. 135 – Tutela exercitata de ambii soti
SUBSECTIUNEA a 2-a – Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Art. 136 – Avizul consiliului de familie
Art. 137 – Domiciliul minorului
Art. 138 – Felul invataturii sau al pregatirii profesionale
Art. 139 – Ascultarea minorului care a implinit varsta de 10 ani
SUBSECTIUNEA a 3-a – Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Art. 140 – Inventarul bunurilor minorului
Art. 141 – Actele facute in lipsa inventarului
Art. 142 – Administrarea bunurilor minorului
Art. 143 – Reprezentarea minorului
Art. 144 – Regimul juridic al actelor de dispozitie
Art. 145 – Autorizarea instantei de tutela
Art. 146 – Incuviintarea si autorizarea actelor minorului care a implinit varsta de 14 ani
Art. 147 – Interzicerea unor acte juridice
Art. 148 – Suma anuala necesara pentru intretinerea minorului
Art. 149 – Constituirea de depozite bancare
Art. 150 – Cazurile de numire a curatorului special
SECTIUNEA a 5-a – Controlul exercitarii tutelei
Art. 151 – Controlul instantei de tutela
Art. 152 – Darea de seama
Art. 153 – Descarcarea tutorelui
Art. 154 – Interzicerea dispensei de a da socoteala
Art. 155 – Plangerea impotriva tutorelui
SECTIUNEA a 6-a – incetarea tutelei
Art. 156 – Cazurile de incetare
Art. 157 – Moartea tutorelui
Art. 158 – Indepartarea tutorelui
Art. 159 – Numirea curatorului special
Art. 160 – Darea de seama generala
Art. 161 – Predarea bunurilor
Art. 162 – Descarcarea de gestiune
Art. 163 – Amenda civila
CAPITOLUL III – Ocrotirea interzisului judecatoresc
Art. 164 – Conditii
Art. 165 – Persoanele care pot cere punerea sub interdictie
Art. 166 – Desemnarea tutorelui
Art. 167 – Numirea unui curator special
Art. 168 – Procedura
Art. 169 – Opozabilitatea interdictiei
Art. 170 – Numirea tutorelui
Art. 171 – Aplicarea regulilor de la tutela
Art. 172 – Actele incheiate de cel pus sub interdictie judecatoreasca
Art. 173 – Inlocuirea tutorelui
Art. 174 – Obligatiile tutorelui
Art. 175 – Liberalitatile primite de descendentii interzisului judecatoresc
Art. 176 – Minorul pus sub interdictie judecatoreasca
Art. 177 – Ridicarea interdictiei judecatoresti
CAPITOLUL IV – Curatela
Art. 178 – Cazuri de instituire
Art. 179 – Competenta instantei de tutela
Art. 180 – Persoana care poate fi numita curator
Art. 181 – Efectele curatelei
Art. 182 – Procedura de instituire
Art. 183 – Continutul curatelei
Art. 184 – Inlocuirea curatorului
Art. 185 – Incetarea curatelei
Art. 186 – Dispozitii speciale
TITLUL IV – Persoana juridica
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 187 – Elementele constitutive
Art. 188 – Calitatea de persoana juridica
Art. 189 – Categorii de persoane juridice
Art. 190 – Persoana juridica de drept privat
Art. 191 – Persoana juridica de drept public
Art. 192 – Regimul juridic aplicabil
Art. 193 – Efectele personalitatii juridice
CAPITOLUL II – Infiintarea persoanei juridice
SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 194 – Modurile de infiintare
Art. 195 – Durata persoanei juridice
SECTIUNEA a 2-a – Nulitatea persoanei juridice
Art. 196 – Cauzele de nulitate
Art. 197 – Aspectele speciale privind regimul nulitatii
Art. 198 – Efectele nulitatii
Art. 199 – Regimul actelor juridice incheiate cu tertii
SECTIUNEA a 3-a – inregistrarea persoanei juridice
Art. 200 – Inregistrarea persoanei juridice
Art. 201 – Obligatia de verificare a documentelor publicate
Art. 202 – Lipsa inregistrarii
Art. 203 – Raspunderea pentru neefectuarea formalitatilor de inregistrare
Art. 204 – Inregistrarea modificarilor aduse actului de infiintare
CAPITOLUL III – Capacitatea civila a persoanei juridice
SECTIUNEA 1 – Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Art. 205 – Data dobandirii capacitatii de folosinta
Art. 206 – Continutul capacitatii de folosinta
Art. 207 – Desfasurarea activitatilor autorizate
SECTIUNEA a 2-a – Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice
SUBSECTIUNEA 1 – Capacitatea de exercitiu
Art. 209 – Data dobandirii capacitatii de exercitiu
Art. 210 – Lipsa organelor de administrare
Art. 211 – Incapacitati si incompatibilitati
SUBSECTIUNEA a 2-a – Functionarea persoanei juridice
Art. 212 – Actele emise de organele persoanei juridice
Art. 213 – Obligatiile membrilor organelor de administrare
Art. 214 – Separarea patrimoniilor
Art. 215 – Contrarietatea de interese
Art. 216 – Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art. 217 – Suspendarea actelor atacate
Art. 218 – Participarea la circuitul civil
Art. 219 – Raspunderea pentru fapte juridice
Art. 220 – Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice
SUBSECTIUNEA a 3-a – Dispozitii speciale
Art. 221 – Raspunderea persoanelor juridice de drept public
Art. 222 – Independenta patrimoniala
Art. 223 – Statul si unitatile administrativ-teritoriale
Art. 224 – Raspunderea civila a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale
CAPITOLUL IV – Identificarea persoanei juridice
Art. 225 – Nationalitatea persoanei juridice
Art. 226 – Denumirea persoanei juridice
Art. 227 – Sediul persoanei juridice
Art. 228 – Schimbarea denumirii si sediului
Art. 229 – Dovada denumirii si sediului
Art. 230 – Alte atribute de identificare
Art. 231 – Mentiuni obligatorii
CAPITOLUL V – Reorganizarea persoanei juridice
Art. 232 – Notiunea
Art. 233 – Modurile de reorganizare
Art. 234 – Fuziunea
Art. 235 – Efectele fuziunii
Art. 236 – Divizarea
Art. 237 – Efectele divizarii
Art. 238 – Intinderea raspunderii in caz de divizare
Art. 239 – Repartizarea contractelor in caz de divizare
Art. 240 – Incetarea unor contracte
Art. 241 – Transformarea persoanei juridice
Art. 242 – Data transmiterii drepturilor si obligatiilor
Art. 243 – Opozitii
CAPITOLUL VI – Incetarea persoanei juridice
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 244 – Modurile de incetare
SECTIUNEA a 2-a – Dizolvarea persoanei juridice
Art. 245 – Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art. 246 – Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art. 247 – Opozitii
Art. 248 – Lichidarea
Art. 249 – Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare
SECTIUNEA a 3-a – Dispozitii speciale
Art. 250 – Desfiintarea unor persoane juridice
Art. 251 – Data incetarii personalitatii juridice
TITLUL V – Apararea drepturilor nepatrimoniale
Art. 252 – Ocrotirea personalitatii umane
Art. 253 – Mijloace de aparare
Art. 254 – Apararea dreptului la nume
Art. 255 – Masuri provizorii
Art. 256 – Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art. 257 – Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
CARTEA II – Despre familie
TITLUL I – Dispozitii generale
Art. 258 – Familia
Art. 259 – Casatoria
Art. 260 – Egalitatea in drepturi a copiilor
Art. 261 – Indatorirea parintilor
Art. 262 – Relatiile dintre parinti si copii
Art. 263 – Principiul interesului superior al copilului
Art. 264 – Ascultarea copilului
Art. 265 – Instanta competenta
TITLUL II – Casatoria
CAPITOLUL I – Logodna
Art. 266 – Incheierea logodnei
Art. 267 – Ruperea logodnei
Art. 268 – Restituirea darurilor
Art. 269 – Raspunderea pentru ruperea logodnei
Art. 270 – Termenul de prescriptie
CAPITOLUL II – Incheierea casatoriei
SECTIUNEA 1 – Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
Art. 271 – Consimtamantul la casatorie
Art. 272 – Varsta matrimoniala
Art. 273 – Bigamia
Art. 274 – Interzicerea casatoriei intre rude
Art. 275 – Interzicerea casatoriei intre tutore si persoana minora
Art. 276 – Alienatia si debilitatea mintala
Art. 277 – Interzicerea sau echivalarea unor forme de convietuire cu casatoria
SECTIUNEA a 2-a – Formalitatile pentru incheierea casatoriei
Art. 278 – Comunicarea starii de sanatate
Art. 279 – Locul incheierii casatoriei
Art. 280 – Declaratia de casatorie
Art. 281 – Continutul declaratiei de casatorie
Art. 282 – Alegerea numelui de familie
Art. 283 – Publicitatea declaratiei de casatorie
Art. 284 – Reinnoirea declaratiei de casatorie
Art. 285 – Opozitia la casatorie
Art. 286 – Refuzul celebrarii casatoriei
Art. 287 – Celebrarea casatoriei
Art. 288 – Martorii la casatorie
Art. 289 – Momentul incheierii casatoriei
CAPITOLUL III – Formalitati ulterioare incheierii casatoriei
Art. 290 – Actul de casatorie
Art. 291 – Formalitatile privind regimul matrimonial
Art. 292 – Dovada casatoriei
CAPITOLUL IV – Nulitatea casatoriei
SECTIUNEA 1 – Nulitatea absoluta a casatoriei
Art. 293 – Cazurile de nulitate absoluta
Art. 294 – Lipsa varstei matrimoniale
Art. 295 – Casatoria fictiva
Art. 296 – Persoanele care pot invoca nulitatea absoluta
SECTIUNEA a 2-a – Nulitatea relativa a casatoriei
Art. 297 – Lipsa incuviintarilor cerute de lege
Art. 298 – Viciile de consimtamant
Art. 299 – Lipsa discernamantului
Art. 300 – Existenta tutelei
Art. 301 – Termenul de prescriptie
Art. 302 – Caracterul personal al actiunii
Art. 303 – Acoperirea nulitatii
SECTIUNEA a 3-a – Efectele nulitatii casatoriei
Art. 304 – Casatoria putativa
Art. 305 – Situatia copiilor
Art. 306 – Opozabilitatea hotararii judecatoresti
CAPITOLUL V – Drepturile si indatoririle personale ale sotilor
Art. 307 – Reglementarea raporturilor personale dintre soti
Art. 308 – Luarea deciziilor de catre soti
Art. 309 – Indatoririle sotilor
Art. 310 – Independenta sotilor
Art. 311 – Schimbarea numelui de familie
CAPITOLUL VI – Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
SUBSECTIUNEA 1 – Despre regimul matrimonial in general
Art. 312 – Regimurile matrimoniale
Art. 313 – Efectele regimului matrimonial
Art. 314 – Mandatul conventional
Art. 315 – Mandatul judiciar
Art. 316 – Actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei
Art. 317 – Independenta patrimoniala a sotilor
Art. 318 – Dreptul la informare
Art. 319 – Incetarea regimului matrimonial
Art. 320 – Lichidarea regimului matrimonial
SUBSECTIUNEA a 2-a – Locuinta familiei
Art. 321 – Notiune
Art. 322 – Regimul unor acte juridice
Art. 323 – Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate
Art. 324 – Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere
SUBSECTIUNEA a 3-a – Cheltuielile casatoriei
Art. 325 – Contributia sotilor
Art. 326 – Munca in gospodarie
Art. 327 – Veniturile din profesie
Art. 328 – Dreptul la compensatie
SUBSECTIUNEA a 4-a – Alegerea regimului matrimonial
Art. 329 – Conventia matrimoniala
Art. 330 – Incheierea conventiei matrimoniale
Art. 331 – Simulatia conventiei matrimoniale
Art. 332 – Obiectul conventiei matrimoniale
Art. 333 – Clauza de preciput
Art. 334 – Publicitatea conventiei matrimoniale
Art. 335 – Inopozabilitatea conventiei matrimoniale
Art. 336 – Modificarea conventiei matrimoniale
Art. 337 – Incheierea conventiei matrimoniale de catre minor
Art. 338 – Nulitatea conventiei matrimoniale
SECTIUNEA a 2-a – Regimul comunitatii legale
Art. 339 – Bunurile comune
Art. 340 – Bunurile proprii
Art. 341 – Veniturile din munca si cele asimilate acestora
Art. 342 – Regimul juridic al bunurilor proprii
Art. 343 – Dovada bunurilor sotilor
Art. 344 – Formalitatile de publicitate
Art. 345 – Actele de conservare, de folosinta si de administrare
Art. 346 – Actele de instrainare si de grevare
Art. 347 – Nulitatea relativa
Art. 348 – Aportul de bunuri comune
Art. 349 – Regimul aporturilor
Art. 350 – Dispozitii testamentare
Art. 351 – Datoriile comune ale sotilor
Art. 352 – Raspunderea subsidiara pentru datoriile comune
Art. 353 – Urmarirea bunurilor comune
Art. 354 – Urmarirea veniturilor din profesie
Art. 355 – Lichidarea regimului comunitatii
Art. 356 – Efectele incetarii regimului comunitatii
Art. 357 – Lichidarea comunitatii. Partajul
Art. 358 – Partajul in timpul regimului comunitatii
Art. 359 – Conventiile contrare regimului comunitatii legale
SECTIUNEA a 3-a – Regimul separatiei de bunuri
Art. 360 – Regimul bunurilor
Art. 361 – Inventarul bunurilor mobile
Art. 362 – Bunurile proprietate comuna pe cote-parti
Art. 363 – Folosinta bunurilor celuilalt sot
Art. 364 – Raspunderea pentru obligatiile personale
Art. 365 – Dreptul de retentie
SECTIUNEA a 4-a – Regimul comunitatii conventionale
Art. 366 – Domeniul de aplicare
Art. 367 – Obiectul conventiei matrimoniale
Art. 368 – Alte dispozitii aplicabile
SECTIUNEA a 5-a – Modificarea regimului matrimonial
SUBSECTIUNEA 1 – Modificarea conventionala
Art. 369 – Conditii
SUBSECTIUNEA a 2-a – Modificarea judiciara
Art. 370 – Separatia judiciara de bunuri
Art. 371 – Efectele intre soti
Art. 372 – Efectele fata de terti
CAPITOLUL VII – Desfacerea casatoriei
SECTIUNEA 1 – Cazurile de divort
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 373 – Motive de divort
SUBSECTIUNEA a 2-a – Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
Art. 374 – Conditii
SUBSECTIUNEA a 3-a – Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala
Art. 375 – Conditii
Art. 376 – Procedura
Art. 377 – Mentiunea in actul de casatorie
Art. 378 – Refuzul ofiterului de stare civila sau notarului public
SUBSECTIUNEA a 4-a – Divortul din culpa
Art. 379 – Conditii
Art. 380 – Continuarea actiunii de divort
SUBSECTIUNEA a 5-a – Divortul din cauza starii sanatatii unui sot
Art. 381 – Conditiile divortului
SECTIUNEA a 2-a – Efectele divortului
SUBSECTIUNEA 1 – Data desfacerii casatoriei
Art. 382 – Data desfacerii casatoriei
SUBSECTIUNEA a 2-a – Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
Art. 383 – Numele de familie dupa casatorie
Art. 384 – Drepturile sotului divortat
SUBSECTIUNEA a 3-a – Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
Efecte cu privire la regimul matrimonial
Art. 385 – Incetarea regimului matrimonial
Art. 386 – Actele incheiate in frauda celuilalt sot
Art. 387 – Opozabilitatea fata de terti
Dreptul la despagubiri
Art. 388 – Acordarea despagubirilor
Obligatia de intretinere intre fostii soti
Art. 389 – Obligatia de intretinere
Prestatia compensatorie
Art. 390 – Conditiile prestatiei compensatorii
Art. 391 – Stabilirea prestatiei compensatorii
Art. 392 – Forma prestatiei compensatorii
Art. 393 – Garantii
Art. 394 – Modificarea prestatiei compensatorii
Art. 395 – Incetarea prestatiei compensatorii
SUBSECTIUNEA a 4-a – Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori
Art. 396 – Raporturile dintre parintii divortati si copiii lor minori
Art. 397 – Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti
Art. 398 – Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte
Art. 399 – Exercitarea autoritatii parintesti de catre alte persoane
Art. 400 – Locuinta copilului dupa divort
Art. 401 – Drepturile parintelui separat de copil
Art. 402 – Stabilirea contributiei parintilor
Art. 403 – Modificarea masurilor luate cu privire la copil
Art. 404 – Raporturile dintre parinti si copiii lor minori in alte cazuri
TITLUL III – Rudenia
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 405 – Notiune
Art. 406 – Rudenia in linie dreapta sau colaterala
Art. 407 – Afinitatea
CAPITOLUL II – Filiatia
SECTIUNEA 1 – Stabilirea filiatiei
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 408 – Modurile de stabilire a filiatiei
Art. 409 – Dovada filiatiei
Art. 410 – Posesia de stat
Art. 411 – Posesia de stat conforma cu actul de nastere
Art. 412 – Timpul legal al conceptiunii
Art. 413 – Domeniul de aplicare
SUBSECTIUNEA a 2-a – Prezumtia de paternitate
Art. 414 – Prezumtia de paternitate
SUBSECTIUNEA a 3-a – Recunoasterea copilului
Art. 415 – Felurile recunoasterii
Art. 416 – Formele recunoasterii
Art. 417 – Recunoasterea de catre minorul necasatorit
Art. 418 – Nulitatea absoluta a recunoasterii
Art. 419 – Nulitatea relativa a recunoasterii
Art. 420 – Contestarea recunoasterii de filiatie
SUBSECTIUNEA a 4-a – Actiuni privind filiatia
Contestarea filiatiei
Art. 421 – Actiunea in contestatia filiatiei
Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama
Art. 422 – Actiunea in stabilirea maternitatii
Art. 423 – Regimul juridic al actiunii in stabilirea maternitatii
Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei
Art. 424 – Stabilirea paternitatii prin hotarare judecatoreasca
Art. 425 – Actiunea in stabilirea paternitatii
Art. 426 – Prezumtia filiatiei fata de pretinsul tata
Art. 427 – Termenul de prescriptie
Art. 428 – Despagubiri
Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie
Art. 429 – Actiunea in tagada paternitatii
Art. 430 – Tagada paternitatii de catre sotul mamei
Art. 431 – Tagada paternitatii de catre mama
Art. 432 – Tagada paternitatii de catre pretinsul tata biologic
Art. 433 – Tagada paternitatii de catre copii si de catre mostenitori
Art. 434 – Contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie
Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie
Art. 435 – Filiatia legal stabilita
Art. 436 – Citarea parintilor si a copilului
Art. 437 – Inadmisibilitatea renuntarii
Art. 438 – Situatia copilului
Art. 439 – Actiunea formulata in caz de mostenire vacanta
Art. 440 – Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal
SECTIUNEA a 2-a – Reproducerea umana asistata medical cu tert donator
Art. 441 – Regimul filiatiei
Art. 442 – Conditii
Art. 443 – Contestarea filiatiei
Art. 444 – Raspunderea tatalui
Art. 445 – Confidentialitatea informatiilor
Art. 446 – Raporturile dintre tata si copii
Art. 447 – Reguli aplicabile
SECTIUNEA a 3-a – Situatia legala a copilului
Art. 448 – Egalitatea in drepturi a copiilor
Art. 449 – Numele copilului din casatorie
Art. 450 – Numele copilului din afara casatoriei
CAPITOLUL III – Adoptia
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 451 – Notiune
Art. 452 – Principiile adoptiei
Art. 453 – Adoptia internationala
Art. 454 – Procedura adoptiei
SECTIUNEA a 2-a – Conditiile de fond ale adoptiei
SUBSECTIUNEA 1 – Persoanele care pot fi adoptate
Art. 455 – Varsta adoptatului
Art. 456 – Pluralitatea de adoptati – frati si surori
Art. 457 – Interzicerea adoptiei intre frati
Art. 458 – Situatia sotilor
SUBSECTIUNEA a 2-a – Persoanele care pot adopta
Art. 459 – Capacitatea si starea de sanatate
Art. 460 – Diferenta de varsta
Art. 461 – Conditiile morale si materiale
Art. 462 – Adoptia simultana sau succesiva
SUBSECTIUNEA a 3-a – Consimtamantul la adoptie
Art. 463 – Persoanele care consimt la adoptie
Art. 464 – Situatii speciale privind consimtamantul parintilor
Art. 465 – Libertatea consimtamantului parintilor
Art. 466 – Darea si revocarea consimtamantului parintilor
Art. 467 – Refuzul parintilor de a-si da consimtamantul
Art. 468 – Conditiile exprimarii consimtamantului
SECTIUNEA a 3-a – Efectele adoptiei
Art. 469 – Data adoptiei
Art. 470 – Efectele asupra rudeniei
Art. 471 – Raporturile dintre adoptator si adoptat
Art. 472 – Decaderea adoptatorului din exercitiul drepturilor parintesti
Art. 473 – Numele adoptatului
Art. 474 – Informatiile cu privire la adoptie
SECTIUNEA a 4-a – incetarea adoptiei
Art. 475 – Incetarea adoptiei
Art. 476 – Desfacerea adoptiei
Art. 477 – Desfacerea adoptiei la cererea adoptatorului
Art. 478 – Desfacerea adoptiei la cererea adoptatului
Art. 479 – Anularea adoptiei
Art. 480 – Nulitatea absoluta a adoptiei
Art. 481 – Mentinerea adoptiei
Art. 482 – Efectele incetarii adoptiei
TITLUL IV – Autoritatea parinteasca
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 483 – Autoritatea parinteasca
Art. 484 – Durata autoritatii parintesti
Art. 485 – Indatorirea de respect
Art. 486 – Neintelegerile dintre parinti
CAPITOLUL II – Drepturile si indatoririle parintesti
Art. 487 – Continutul autoritatii parintesti
Art. 488 – Indatoririle specifice
Art. 489 – Masurile disciplinare
Art. 490 – Drepturile parintelui minor
Art. 491 – Religia copilului
Art. 492 – Numele copilului
Art. 493 – Supravegherea copilului
Art. 494 – Relatiile sociale ale copilului
Art. 495 – Inapoierea copilului de la alte persoane
Art. 496 – Locuinta copilului
Art. 497 – Schimbarea locuintei copilului
Art. 498 – Schimbarea felului invataturii ori al pregatirii profesionale
Art. 499 – Obligatia de intretinere
Art. 500 – Independenta patrimoniala
Art. 501 – Administrarea bunurilor copilului
Art. 502 – Alte dispozitii aplicabile
CAPITOLUL III – Exercitarea autoritatii parintesti
Art. 503 – Modul de exercitare a autoritatii parintesti
Art. 504 – Exercitarea autoritatii parintesti in caz de divort
Art. 505 – Copilul din afara casatoriei
Art. 506 – Invoiala parintilor
Art. 507 – Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte
CAPITOLUL IV – Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti
Art. 508 – Conditii
Art. 509 – Intinderea decaderii
Art. 510 – Obligatia de intretinere
Art. 511 – Instituirea tutelei
Art. 512 – Redarea exercitiului drepturilor parintesti
TITLUL V – Obligatia de intretinere
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 513 – Caracterul legal al obligatiei de intretinere
Art. 514 – Caracterul personal al obligatiei de intretinere
Art. 515 – Inadmisibilitatea renuntarii la intretinere
CAPITOLUL II – Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza
Art. 516 – Subiectele obligatiei de intretinere
Art. 517 – Intretinerea copilului de catre sotul parintelui sau
Art. 518 – Obligatia de intretinere apartinand mostenitorilor
Art. 519 – Ordinea de plata a intretinerii
Art. 520 – Intretinerea in cazul desfacerii adoptiei
Art. 521 – Pluralitatea de debitori
Art. 522 – Obligatia subsidiara
Art. 523 – Divizibilitatea intretinerii
CAPITOLUL III – Conditiile obligatiei de intretinere
Art. 524 – Creditorul intretinerii
Art. 525 – Dreptul la intretinere al minorului
Art. 526 – Comportamentul necorespunzator
Art. 527 – Debitorul intretinerii
Art. 528 – Dovada starii de nevoie
CAPITOLUL IV – Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere
Art. 529 – Cuantumul intretinerii
Art. 530 – Modalitatile de executare
Art. 531 – Modificarea si incetarea pensiei de intretinere
Art. 532 – Data de la care se datoreaza pensia de intretinere
Art. 533 – Plata pensiei de intretinere
Art. 534 – Restituirea intretinerii nedatorate
CARTEA III – Despre bunuri
TITLUL I – Bunurile si drepturile reale in general
CAPITOLUL I – Despre bunuri in general
SECTIUNEA 1 – Despre distinctia bunurilor
Art. 535 – Notiune
Art. 536 – Bunurile mobile si imobile
Art. 537 – Bunurile imobile
Art. 538 – Bunurile care raman sau devin imobile
Art. 539 – Bunurile mobile
Art. 540 – Bunurile mobile prin anticipatie
Art. 541 – Universalitatea de fapt
Art. 542 – Regulile aplicabile drepturilor purtand asupra bunurilor
Art. 543 – Bunurile fungibile si bunurile nefungibile
Art. 544 – Bunurile consumptibile si bunurile neconsumptibile
Art. 545 – Bunurile divizibile si bunurile indivizibile
Art. 546 – Bunurile principale si bunurile accesorii
SECTIUNEA a 2-a – Produsele bunurilor
Art. 547 – Produsele bunurilor
Art. 548 – Fructele
Art. 549 – Productele
Art. 550 – Dobandirea fructelor si a productelor
CAPITOLUL II – Drepturile reale in general
Art. 551 – Drepturile reale
Art. 552 – Formele de proprietate
Art. 553 – Proprietatea privata
Art. 554 – Proprietatea publica
TITLUL II – Proprietatea privata
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
SECTIUNEA 1 – Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
Art. 555 – Continutul dreptului de proprietate privata
Art. 556 – Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata
Art. 557 – Dobandirea dreptului de proprietate
Art. 558 – Riscul pieirii bunului
Art. 559 – Intinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor
Art. 560 – Obligatia de granituire
Art. 561 – Dreptul de ingradire
Art. 562 – Stingerea dreptului de proprietate
SECTIUNEA a 2-a – Apararea dreptului de proprietate privata
Art. 563 – Actiunea in revendicare
Art. 564 – Actiunea negatorie
Art. 565 – Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara
Art. 566 – Efectele admiterii actiunii in revendicare
CAPITOLUL II – Accesiunea
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 567 – Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Art. 568 – Formele accesiunii
SECTIUNEA a 2-a – Accesiunea imobiliara naturala
Art. 569 – Aluviunile
Art. 570 – Terenul lasat de apele curgatoare
Art. 571 – Terenul lasat de apele statatoare
Art. 572 – Avulsiunea
Art. 573 – Albiile raurilor, insulele si prundisurile
Art. 574 – Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate
Art. 575 – Albiile parasite de apele curgatoare
Art. 576 – Accesiunea naturala asupra animalelor
SECTIUNEA a 3-a – Accesiunea imobiliara artificiala
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 577 – Dobandirea lucrarii de catre proprietarul imobilului
Art. 578 – Categoriile de lucrari
Art. 579 – Prezumtiile in favoarea proprietarului imobilului
SUBSECTIUNEA a 2-a – Realizarea lucrarii cu materialele altuia
Art. 580 – Regimul juridic
SUBSECTIUNEA 3 – Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Art. 581 – Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu buna-credinta
Art. 582 – Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinta
SUBSECTIUNEA a 4-a – Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Art. 583 – Lucrarile adaugate necesare
Art. 584 – Lucrarile adaugate utile
Art. 585 – Lucrarile adaugate voluptuare
SUBSECTIUNEA a 5-a – intelesul unor termeni
Art. 586 – Buna-credinta a autorului lucrarii
SUBSECTIUNEA a 6-a – Dispozitii speciale
Art. 587 – Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului
Art. 588 – Lucrarile provizorii
Art. 589 – Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara
Art. 590 – Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor
Art. 591 – Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrarii la indemnizatie
Art. 592 – Regulile privind obligarea autorului lucrarii la cumpararea imobilului
Art. 593 – Pasivitatea proprietarului pe durata realizarii lucrarii
Art. 594 – Autorul lucrarii care foloseste materialele altuia
Art. 595 – Stabilirea indemnizatiei sau a despagubirii
Art. 596 – Cazurile speciale de accesiune
Art. 597 – Lucrarile efectuate de un detentor precar
SECTIUNEA a 4-a – Accesiunea mobiliara
Art. 598 – Accesiunea mobiliara
Art. 599 – Raportul dintre valoarea manoperei si valoarea materialelor
Art. 600 – Unirea a doua bunuri mobile
Art. 601 – Regulile aplicabile in cazul imposibilitatii de separare a bunurilor unite
CAPITOLUL III – Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata
SECTIUNEA 1 – Limite legale
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 602 – Interesul public si interesul privat
Art. 603 – Regulile privind protectia mediului si buna vecinatate
SUBSECTIUNEA a 2-a – Folosirea apelor
Art. 604 – Regulile privind curgerea fireasca a apelor
Art. 605 – Regulile privind curgerea provocata a apelor
Art. 606 – Cheltuielile referitoare la irigatii
Art. 607 – Obligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa
Art. 608 – Intrebuintarea izvoarelor
Art. 609 – Despagubirile datorate proprietarului fondului pe care se afla izvorul
Art. 610 – Regulile speciale privind folosirea apelor
SUBSECTIUNEA a 3-a – Picatura stresinii
Art. 611 – Picatura stresinii
SUBSECTIUNEA a 4-a – Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
Art. 612 – Distanta minima in constructii
Art. 613 – Distanta minima pentru arbori
SUBSECTIUNEA a 5-a – Vederea asupra proprietatii vecinului
Art. 614 – Fereastra sau deschiderea in zidul comun
Art. 615 – Distanta minima pentru fereastra de vedere
Art. 616 – Fereastra de lumina
SUBSECTIUNEA a 6-a – Dreptul de trecere
Art. 617 – Dreptul de trecere
Art. 618 – Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale
Art. 619 – Intinderea si modul de stabilire a dreptului de trecere
Art. 620 – Prescriptia actiunii in despagubire si restituirea despagubirii incasate
SUBSECTIUNEA 7 – Alte limite legale
Art. 621 – Dreptul de trecere pentru utilitati
Art. 622 – Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrari
Art. 623 – Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie
Art. 624 – Starea de necesitate
Art. 625 – Reguli speciale
SECTIUNEA a 2-a – Limite conventionale
Art. 626 – Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridic
Art. 627 – Clauza de inalienabilitate. Conditii. Domeniu de aplicare
Art. 628 – Conditii de opozabilitate
Art. 629 – Sanctiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate
SECTIUNEA 3 – Limite judiciare
Art. 630 – Depasirea inconvenientelor normale ale vecinatatii
CAPITOLUL IV – Proprietatea comuna
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 631 – Notiune
Art. 632 – Formele proprietatii comune
Art. 633 – Prezumtia de coproprietate
SECTIUNEA a 2-a – Coproprietatea obisnuita
Art. 634 – Intinderea cotelor-parti
Art. 635 – Repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari
Art. 636 – Exercitarea in comun a dreptului de folosinta
Art. 637 – Fructele bunului comun
Art. 638 – Dreptul la restituirea cheltuielilor
Art. 639 – Modul de folosire a bunului comun
Art. 640 – Actele de conservare
Art. 641 – Actele de administrare si de dispozitie
Art. 642 – Sanctiunile
Art. 643 – Actiunile in justitie
Art. 644 – Contractele de administrare a coproprietatii
Art. 645 – Regulile aplicabile in cazul cotitularilor altor drepturi reale
SECTIUNEA a 3-a – Coproprietatea fortata
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 646 – Cazurile de coproprietate fortata
Art. 647 – Regimul juridic general
SUBSECTIUNEA a 2-a – Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
Partile comune
Art. 648 – Notiune
Art. 649 – Partile comune
Art. 650 – Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune
Art. 651 – Actele juridice privind cotele-parti
Art. 652 – Stabilirea cotelor-parti
Drepturile si obligatiile coproprietarilor
Art. 653 – Exercitarea dreptului de folosinta
Art. 654 – Cheltuielile legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune
Art. 655 – Obligatia de conservare a cladirii
Art. 656 – Obligatia de a permite accesul in spatiile care constituie bunurile principale
Art. 657 – Regulile aplicabile in cazul distrugerii cladirii
Art. 658 – Incetarea destinatiei folosintei comune
Asociatia de proprietari
Art. 659 – Constituirea asociatiilor de proprietari
SUBSECTIUNEA a 3-a – Coproprietatea asupra despartiturilor comune
Art. 660 – Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune
Art. 661 – Semnele de necomunitate
Art. 662 – Obligatia de construire a despartiturilor comune
Art. 663 – Cheltuielile de intretinere si reparare a despartiturilor comune
Art. 664 – Constructiile si instalatiile aflate in legatura cu zidul comun
Art. 665 – Inaltarea zidului comun
Art. 666 – Dobandirea coproprietatii asupra despartiturilor
SECTIUNEA a 4-a – Proprietatea comuna in devalmasie
Art. 667 – Proprietatea comuna in devalmasie
Art. 668 – Regulile aplicabile proprietatii devalmase
SECTIUNEA a 5-a – Partajul
Art. 669 – Imprescriptibilitatea actiunii de partaj
Art. 670 – Felurile partajului
Art. 671 – Imparteala partilor comune ale cladirilor
Art. 672 – Conventiile privitoare la suspendarea partajului
Art. 673 – Suspendarea pronuntarii partajului prin hotarare judecatoreasca
Art. 674 – Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu
Art. 675 – Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii
Art. 676 – Regulile privitoare la modul de impartire
Art. 677 – Datoriile nascute in legatura cu bunul comun
Art. 678 – Executarea silita privitoare la bunul comun
Art. 679 – Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului
Art. 680 – Efectele juridice ale partajului
Art. 681 – Opozabilitatea unor acte juridice
Art. 682 – Stramutarea garantiilor
Art. 683 – Garantia pentru evictiune si vicii ascunse
Art. 684 – Desfiintarea partajului
Art. 685 – Instrainarea bunurilor atribuite
Art. 686 – Regulile aplicabile bunurilor aflate in coproprietate si in devalmasie
CAPITOLUL V – Proprietatea periodica
Art. 687 – Proprietatea periodica
Art. 688 – Temeiul proprietatii periodice
Art. 689 – Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar
Art. 690 – Drepturile si obligatiile coproprietarilor
Art. 691 – Obligatia de despagubire si excluderea
Art. 692 – Incetarea proprietatii periodice
TITLUL III – Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
CAPITOLUL I – Superficia
Art. 693 – Notiune
Art. 694 – Durata dreptului de superficie
Art. 695 – Intinderea si exercitarea dreptului de superficie
Art. 696 – Actiunea confesorie de superficie
Art. 697 – Evaluarea prestatiei superficiarului
Art. 698 – Cazurile de incetare a superficiei
Art. 699 – Efectele incetarii superficiei prin expirarea termenului
Art. 700 – Efectele incetarii superficiei prin consolidare
Art. 701 – Efectele incetarii superficiei prin pieirea constructiei
Art. 702 – Alte dispozitii aplicabile
CAPITOLUL II – Uzufructul
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 703 – Notiune
Art. 704 – Constituirea uzufructului
Art. 705 – Actiunea confesorie de uzufruct
Art. 706 – Obiectul uzufructului
Art. 707 – Accesoriile bunurilor ce formeaza obiectul uzufructului
Art. 708 – Durata uzufructului
SECTIUNEA a 2-a – Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
SUBSECTIUNEA 1 – Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar
Art. 709 – Drepturile uzufructuarului
Art. 710 – Fructele naturale si industriale
Art. 711 – Fructele civile
Art. 712 – Cvasiuzufructul
Art. 713 – Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile
Art. 714 – Cesiunea uzufructului
Art. 715 – Contractele de locatiune
Art. 716 – Lucrarile si imbunatatirile
Art. 717 – Exploatarea padurilor tinere
Art. 718 – Exploatarea padurilor inalte
Art. 719 – Alte drepturi ale uzufructuarului asupra padurilor ce fac obiectul uzufructului
Art. 720 – Dreptul asupra pomilor fructiferi
Art. 721 – Dreptul asupra carierelor de piatra si de nisip aflate in exploatare
Art. 722 – Situatia carierelor de piatra si de nisip nedeschise si a comorilor
SUBSECTIUNEA a 2-a – Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
Art. 723 – Inventarierea bunurilor
Art. 724 – Respectarea destinatiei bunurilor
Art. 725 – Raspunderea uzufructuarului pentru prejudicii
Art. 726 – Constituirea garantiei pentru indeplinirea obligatiilor uzufructuarului
Art. 727 – Numirea administratorului
Art. 728 – Intarzierea in depunerea garantiei
Art. 729 – Modul de suportare a reparatiilor de catre uzufructuar si nudul proprietar
Art. 730 – Efectuarea reparatiilor mari
Art. 731 – Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit
Art. 732 – Uzufructul cu titlu particular
Art. 733 – Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor in caz de litigiu
Art. 734 – Instiintarea nudului proprietar
Art. 735 – Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor proprietatii
Art. 736 – Obligatiile in caz de pieire a turmei
SUBSECTIUNEA a 3-a – Dispozitii speciale
Art. 737 – Opozabilitatea uzufructului asupra creantelor
Art. 738 – Drepturile si obligatiile in cazul uzufructului asupra creantelor
Art. 739 – Uzufructul rentei viagere
Art. 740 – Dreptul de a spori capitalul
Art. 741 – Dreptul de vot
Art. 742 – Dreptul la dividende
Art. 743 – Obligatia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar
Art. 744 – Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului
Art. 745 – Uzufructul fondului de comert
SECTIUNEA a 3-a – Stingerea uzufructului
Art. 746 – Cazurile de stingere a uzufructului
Art. 747 – Stingerea uzufructului in caz de abuz de folosinta
Art. 748 – Stingerea uzufructului in caz de pieire a bunului
CAPITOLUL III – Uzul si abitatia
Art. 749 – Dreptul de uz
Art. 750 – Dreptul de abitatie
Art. 751 – Constituirea uzului si a abitatiei
Art. 752 – Limitele dreptului de uz si abitatie
Art. 753 – Obligatia uzuarului si a titularului dreptului de abitatie
Art. 754 – Alte dispozitii aplicabile
CAPITOLUL IV – Servitutile
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 755 – Notiune
Art. 756 – Constituirea servitutii
Art. 757 – Actiunea confesorie de servitute
Art. 758 – Constituirea servitutii in vederea utilitatii viitoare
Art. 759 – Obligatiile in sarcina proprietarului fondului aservit
Art. 760 – Servitutile aparente si neaparente
Art. 761 – Servitutile continue si necontinue
Art. 762 – Servitutile pozitive si negative
Art. 763 – Dobandirea servitutii prin uzucapiune
Art. 764 – Alte dispozitii aplicabile
SECTIUNEA a 2-a – Drepturile si obligatiile proprietarilor
Art. 765 – Regulile privind exercitarea si conservarea servitutii
Art. 766 – Exonerarea de raspundere
Art. 767 – Schimbarea locului de exercitare a servitutii
Art. 768 – Obligatia de a nu agrava situatia fondului aservit
Art. 769 – Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor
SECTIUNEA a 3-a – Stingerea servitutilor
Art. 770 – Cauzele de stingere a servitutilor
Art. 771 – Stingerea servitutii prin ne uz
Art. 772 – Rascumpararea servitutii de trecere
TITLUL IV – Fiducia
Art. 773 – Notiune
Art. 774 – Izvoarele fiduciei
Art. 775 – Interdictia liberalitatii indirecte
Art. 776 – Partile contractului de fiducie
Art. 777 – Beneficiarul fiduciei
Art. 778 – Reprezentarea intereselor constituitorului
Art. 779 – Continutul contractului de fiducie
Art. 780 – Inregistrarea fiscala
Art. 781 – Opozabilitatea fiduciei
Art. 782 – Precizarea calitatii fiduciarului
Art. 783 – Obligatia de a da socoteala
Art. 784 – Puterile si remunerarea fiduciarului
Art. 785 – Insolventa fiduciarului
Art. 786 – Limitarea raspunderii in functie de separatia maselor patrimoniale
Art. 787 – Raspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Art. 788 – Inlocuirea fiduciarului
Art. 789 – Denuntarea, modificarea si revocarea contractului de fiducie
Art. 790 – Incetarea contractului de fiducie
Art. 791 – Efectele incetarii contractului de fiducie
TITLUL V – Administrarea bunurilor altuia
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 792 – Calitatea de administrator al bunurilor altuia
Art. 793 – Remuneratia administratorului
Art. 794 – Domeniul de aplicare
CAPITOLUL II – Formele de administrare
SECTIUNEA 1 – Administrarea simpla
Art. 795 – Notiune
Art. 796 – Atributiile administratorului
Art. 797 – Mentinerea destinatiei bunurilor
Art. 798 – Investirea sumelor de bani
Art. 799 – Autorizarea actelor de dispozitie
SECTIUNEA a 2-a – Administrarea deplina
Art. 800 – Atributiile administratorului
Art. 801 – Intinderea puterilor administratorului
CAPITOLUL III – Regimul juridic al administrarii
SECTIUNEA 1 – Obligatiile administratorului fata de beneficiar
Art. 802 – Limitele raspunderii administratorului
Art. 803 – Obligatia de diligenta, onestitate si loialitate
Art. 804 – Evitarea conflictului de interese
Art. 805 – Anuntarea conflictului de interese
Art. 806 – Interdictia dobandirii de drepturi in legatura cu bunurile administrate
Art. 807 – Separatia bunurilor administrate
Art. 808 – Interdictia folosirii bunurilor administrate in interes propriu
Art. 809 – Interdictia actelor de dispozitie cu titlu gratuit
Art. 810 – Dreptul de a reprezenta in justitie
Art. 811 – Impartialitatea administratorului
Art. 812 – Atenuarea raspunderii administratorului
SECTIUNEA a 2-a – Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
Art. 813 – Raspunderea personala a administratorului
Art. 814 – Raspunderea personala a administratorului in cazul depasirii puterilor conferite
Art. 815 – Depasirea puterilor incredintate mai multor persoane
Art. 816 – Limitarea raspunderii beneficiarului fata de terti
Art. 817 – Administratorul aparent
SECTIUNEA a 3-a – Inventar, garantii si asigurare
Art. 818 – Izvorul obligatiei privind inventarul, garantiile si asigurarea
Art. 819 – Criteriile pentru aprecierea motivelor temeinice
Art. 820 – Cuprinsul inventarului
Art. 821 – Bunurile de uz personal
Art. 822 – Starea bunurilor indicate in inventar
Art. 823 – Comunicarea si contestarea inventarului
Art. 824 – Asigurarea facultativa
SECTIUNEA a 4-a – Administrarea colectiva si delegarea
Art. 825 – Adoptarea hotararilor
Art. 826 – Adoptarea hotararilor in situatii speciale
Art. 827 – Raspunderea solidara
Art. 828 – Prezumtia de aprobare a hotararilor
Art. 829 – Delegarea
Art. 830 – Raspunderea reprezentantului administratorului
SECTIUNEA a 5-a – Plasamentele considerate sigure
Art. 831 – Categoriile de plasamente considerate sigure
Art. 832 – Limitele prudentiale ale efectuarii plasamentelor
Art. 833 – Plasarea sumelor de bani
Art. 834 – Mentinerea plasamentelor anterioare
Art. 835 – Obligatia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure
Art. 836 – Obligatia administratorului de a-si arata calitatea
SECTIUNEA a 6-a – Repartitia profiturilor si a pierderilor
Art. 837 – Repartitia profitului si a pierderilor
Art. 838 – Debitarea contului de venituri
Art. 839 – Debitarea contului de capital
Art. 840 – Momentul nasterii dreptului beneficiarului la venitul net
Art. 841 – Dobandirea fructelor
SECTIUNEA a 7-a – Darea de seama anuala
Art. 842 – Obligatia privind darea de seama
Art. 843 – Continutul si auditarea darii de seama
Art. 844 – Darea de seama in ipoteza in care sunt mai multi administratori
Art. 845 – Examinarea registrelor
CAPITOLUL IV – Incetarea administrarii
SECTIUNEA 1 – Cauzele de incetare
Art. 846 – Cazurile de incetare
Art. 847 – Notificarea renuntarii
Art. 848 – Moartea sau punerea sub interdictie a administratorului
Art. 849 – Obligatiile asumate ulterior incetarii administrarii
SECTIUNEA a 2-a – Darea de seama si predarea bunurilor
Art. 850 – Darea de seama finala
Art. 851 – Descarcarea judiciara de gestiune
Art. 852 – Locul predarii bunurilor
Art. 853 – Intinderea obligatiei de restituire
Art. 854 – Suportarea cheltuielilor administrarii
Art. 855 – Data curgerii dobanzilor
Art. 856 – Deducerea remuneratiei
Art. 857 – Solidaritatea beneficiarilor
TITLUL VI – Proprietatea publica
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 858 – Definitia dreptului de proprietate publica
Art. 859 – Obiectul proprietatii publice. Delimitarea de domeniul privat
Art. 860 – Domeniul public national, judetean si local
Art. 861 – Caracterele dreptului de proprietate publica
Art. 862 – Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica
Art. 863 – Cazurile de dobandire a dreptului de proprietate publica
Art. 864 – Stingerea dreptului de proprietate publica
Art. 865 – Apararea dreptului de proprietate publica
CAPITOLUL II – Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generate
Art. 866 – Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice
SECTIUNEA a 2-a – Dreptul de administrare
Art. 867 – Constituirea dreptului de administrare
Art. 868 – Exercitarea dreptului de administrare
Art. 869 – Stingerea dreptului de administrare
Art. 870 – Apararea dreptului de administrare
SECTIUNEA a 3-a – Dreptul de concesiune
Art. 871 – Continutul dreptului de concesiune
Art. 872 – Exercitarea dreptului de concesiune
Art. 873 – Apararea dreptului de concesiune
SECTIUNEA a 4-a – Dreptul de folosinta cu titlu gratuit
Art. 874 – Continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu gratuit
Art. 875 – Apararea dreptului de folosinta cu titlu gratuit
TITLUL VII – Cartea funciara
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 876 – Scopul si obiectul cartii funciare
Art. 877 – Drepturile tabulare
Art. 878 – Obiectul drepturilor tabulare
Art. 879 – Modificarea imobilului inscris in cartea funciara
Art. 880 – Inscrierile in caz de alipire sau dezlipire
Art. 881 – Felurile inscrierilor
Art. 882 – Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati
Art. 883 – Cercetarea cartii funciare
Art. 884 – Procedura de inscriere
CAPITOLUL II – Inscrierea drepturilor tabulare
Art. 885 – Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor
Art. 886 – Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor
Art. 887 – Dobandirea unor drepturi reale fara inscriere
Art. 888 – Conditii de inscriere
Art. 889 – Renuntarea la dreptul de proprietate
Art. 890 – Data producerii efectelor inscrierilor
Art. 891 – Conflictul dintre tertii dobanditori de la un autor comun
Art. 892 – Situatia tertului dobanditor de rea-credinta
Art. 893 – Persoanele impotriva carora se poate face inscrierea drepturilor tabulare
Art. 894 – Inscrierea drepturilor reale in cazul actelor juridice succesive
Art. 895 – Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului
Art. 896 – Actiunea in prestatie tabulara
Art. 897 – Efectele actiunii in prestatie tabulara fata de tertul dobanditor de rea-credinta
Art. 898 – Inscrierea provizorie
Art. 899 – Efectele inscrierii provizorii
Art. 900 – Prezumtia existentei sau inexistentei unui drept tabular
Art. 901 – Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular
CAPITOLUL III – Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice
Art. 902 – Actele sau faptele supuse notarii
Art. 903 – Actele sau faptele care pot fi notate in cartea funciara
Art. 904 – Notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca
Art. 905 – Pierderea efectului notarii
Art. 906 – Notarea antecontractelor si a pactelor de optiune
CAPITOLUL IV – Rectificarea inscrierilor de carte funciara
Art. 907 – Notiune
Art. 908 – Rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii
Art. 909 – Termenele de exercitare a actiunii in rectificare
Art. 910 – Efectele admiterii actiunii in rectificare
Art. 911 – Rectificarea notarii in cartea funciara
Art. 912 – Radierea drepturilor conditionale
Art. 913 – Indreptarea erorilor materiale
Art. 914 – Modificarea descrierii imobilului
Art. 915 – Raspunderea pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare
TITLUL VIII – Posesia
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 916 – Notiune
Art. 917 – Exercitarea posesiei
Art. 918 – Cazurile care nu constituie posesie
Art. 919 – Prezumtia de posesie si prezumtia de proprietate
Art. 920 – Intervertirea precaritatii in posesie
Art. 921 – Incetarea posesiei
CAPITOLUL II – Viciile posesiei
Art. 922 – Viciile posesiei
Art. 923 – Discontinuitatea
Art. 924 – Violenta
Art. 925 – Clandestinitatea
Art. 926 – Invocarea viciilor posesiei
Art. 927 – Incetarea viciilor posesiei
CAPITOLUL III – Efectele posesiei
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 928 – Uzucapiunea si dobandirea fructelor
Art. 929 – Bunurile care nu pot fi uzucapate
SECTIUNEA a 2-a – Uzucapiunea imobiliara
Art. 930 – Uzucapiunea extratabulara
Art. 931 – Uzucapiunea tabulara
Art. 932 – Curgerea termenului uzucapiunii
Art. 933 – Jonctiunea posesiilor
Art. 934 – Alte dispozitii aplicabile
SECTIUNEA a 3-a – Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
Art. 935 – Prezumtia de titlu de proprietate
Art. 936 – Opozabilitatea fata de terti
Art. 937 – Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
Art. 938 – Buna-credinta
Art. 939 – Dobandirea bunului mobil in temeiul uzucapiunii
Art. 940 – Posesia titlurilor la purtator
SECTIUNEA a 4-a – Ocupatiunea
Art. 941 – Dobandirea bunului prin ocupatiune
Art. 942 – Proprietatea bunului gasit
Art. 943 – Proprietatea asupra bunului gasit in loc public
Art. 944 – Vanzarea bunului gasit
Art. 945 – Restituirea bunului gasit catre proprietar
Art. 946 – Drepturile asupra tezaurului gasit
Art. 947 – Alte dispozitii aplicabile
SECTIUNEA a 5-a – Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta
Art. 948 – Conditiile dobandirii fructelor bunului posedat
CAPITOLUL IV – Actiunile posesorii
Art. 949 – Actiunile posesorii
Art. 950 – Persoanele impotriva carora se pot introduce actiunile posesorii
Art. 951 – Termenul de exercitare a actiunii posesorii
Art. 952 – Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat
CARTEA IV – Despre mostenire si liberalitati
TITLUL I – Dispozitii referitoare la mostenire in general
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 953 – Notiune
Art. 954 – Deschiderea mostenirii
Art. 955 – Felurile mostenirii
Art. 956 – Actele juridice asupra mostenirii nedeschise
CAPITOLUL II – Conditiile generale ale dreptului de a mosteni
Art. 957 – Capacitatea de a mosteni
Art. 958 – Nedemnitatea de drept
Art. 959 – Nedemnitatea judiciara
Art. 960 – Efectele nedemnitatii
Art. 961 – Inlaturarea efectelor nedemnitatii
Art. 962 – Vocatia la mostenire
TITLUL II – Mostenirea legala
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 963 – Mostenitorii legali
Art. 964 – Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii
CAPITOLUL II – Reprezentarea succesorala
Art. 965 – Notiune
Art. 966 – Domeniul de aplicare
Art. 967 – Conditii
Art. 968 – Efectul general al reprezentarii succesorale
Art. 969 – Efectul particular al reprezentarii succesorale
CAPITOLUL III – Mostenitorii legali
SECTIUNEA 1 – Sotul supravietuitor
Art. 970 – Conditii
Art. 971 – Vocatia la mostenire a sotului supravietuitor
Art. 972 – Cota succesorala a sotului supravietuitor
Art. 973 – Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor
Art. 974 – Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor
SECTIUNEA a 2-a – Descendentii defunctului
Art. 975 – Dreptul de mostenire al descendentilor
SECTIUNEA a 3-a – Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Art. 976 – Vocatia la mostenire a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati
Art. 977 – Impartirea mostenirii intre sotul supravietuitor, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Art. 978 – Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
Art. 979 – Absenta ascendentilor privilegiati sau a colateralilor privilegiati
Art. 980 – Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati
Art. 981 – Impartirea mostenirii intre colateralii privilegiati
SECTIUNEA a 4-a – Ascendentii ordinari
Art. 982 – Dreptul de mostenire al ascendentilor ordinari
SECTIUNEA a 5-a – Colateralii ordinari
Art. 983 – Dreptul de mostenire al colateralilor ordinari
TITLUL III – Liberalitatile
CAPITOLUL I – Dispozitii comune
SECTIUNEA 1 – Dispozitii preliminare
Art. 984 – Notiune si categorii
Art. 985 – Donatia
Art. 986 – Legatul
SECTIUNEA a 2-a – Capacitatea in materie de liberalitati
Art. 987 – Capacitatea de folosinta
Art. 988 – Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului
Art. 989 – Desemnarea beneficiarului liberalitatii
Art. 990 – Incapacitatile speciale
Art. 991 – Incapacitatile speciale in materia legatelor
Art. 992 – Simulatia
SECTIUNEA a 3-a – Substitutiile fideicomisare
Art. 993 – Notiune
Art. 994 – Substitutia fideicomisara
Art. 995 – Efectele cu privire la bunuri
Art. 996 – Drepturile substituitului
Art. 997 – Garantiile si asigurarile
Art. 998 – Imputarea sarcinii asupra cotitatii disponibile
Art. 999 – Acceptarea donatiei dupa decesul dispunatorului
Art. 1000 – Ineficacitatea substitutiei
SECTIUNEA a 4-a – Liberalitatile reziduale
Art. 1001 – Notiune
Art. 1002 – Dreptul de dispozitie al instituitului
Art. 1003 – Interdictia de a dispune cu titlu gratuit
Art. 1004 – Independenta patrimoniala a instituitului
Art. 1005 – Aplicarea regulilor substitutiei fideicomisare
SECTIUNEA a 5-a – Revizuirea conditiilor si sarcinilor
Art. 1006 – Domeniul de aplicare
Art. 1007 – Solutionarea cererii de revizuire
Art. 1008 – Inlaturarea efectelor revizuirii
SECTIUNEA a 6-a – Dispozitii speciale
Art. 1009 – Clauzele considerate nescrise
Art. 1010 – Confirmarea liberalitatilor
CAPITOLUL II – Donatia
SECTIUNEA 1 – incheierea contractului
Art. 1011 – Forma donatiei
Art. 1012 – Inregistrarea donatiei autentice
Art. 1013 – Formarea contractului
Art. 1014 – Promisiunea de donatie
Art. 1015 – Principiul irevocabilitatii
Art. 1016 – Intoarcerea conventionala
SECTIUNEA a 2-a – Efectele donatiei
Art. 1017 – Raspunderea donatorului
Art. 1018 – Garantia contra evictiunii
Art. 1019 – Garantia contra viciilor ascunse
SECTIUNEA a 3-a – Revocarea donatiei
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 1020 – Cauzele de revocare
Art. 1021 – Modul de operare
Art. 1022 – Revocarea promisiunii de donatie
SUBSECTIUNEA 2 – Revocarea pentru ingratitudine
Art. 1023 – Cazuri
Art. 1024 – Cererea de revocare
Art. 1025 – Efectele generale ale revocarii
Art. 1026 – Efectele speciale ale revocarii
SUBSECTIUNEA 3 – Revocarea pentru neexecutarea sarcinii
Art. 1027 – Actiunile in caz de neexecutare a sarcinii
Art. 1028 – Intinderea obligatiei de executare
Art. 1029 – Efecte
SECTIUNEA a 4-a – Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti
Art. 1030 – Caducitatea donatiilor
Art. 1031 – Revocabilitatea donatiei intre soti
Art. 1032 – Nulitatea donatiei intre soti
Art. 1033 – Donatiile simulate
CAPITOLUL III – Testamentul
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1034 – Notiune
Art. 1035 – Continutul testamentului
Art. 1036 – Testamentul reciproc
Art. 1037 – Proba testamentului
Art. 1038 – Consimtamantul testatorului
Art. 1039 – Interpretarea testamentului
SECTIUNEA a 2-a – Formele testamentului
Art. 1040 – Formele testamentului ordinar
Art. 1041 – Testamentul olograf
Art. 1042 – Deschiderea testamentului olograf
Art. 1043 – Testamentul autentic
Art. 1044 – Intocmirea testamentului autentica
Art. 1045 – Autentificarea in situatii particulare
Art. 1046 – Inregistrarea testamentului autentic
Art. 1047 – Testamentele privilegiate
Art. 1048 – Caducitatea testamentelor privilegiate
Art. 1049 – Testamentul sumelor si valorilor depozitate
Art. 1050 – Conversiunea formei testamentare
SECTIUNEA a 3-a – Revocarea voluntara a testamentului
Art. 1051 – Revocarea voluntara expresa
Art. 1052 – Revocarea voluntara tacita
Art. 1053 – Retractarea revocarii
SECTIUNEA a 4-a – Legatul
SUBSECTIUNEA 1 – Categorii de legate
Art. 1054 – Clasificarea legatelor
Art. 1055 – Legatul universal
Art. 1056 – Legatul cu titlu universal
Art. 1057 – Legatul cu titlu particular
SUBSECTIUNEA a 2-a – Efectele legatelor
Art. 1058 – Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului
Art. 1059 – Drepturile legatarului cu titlu particular
Art. 1060 – Sarcina excesiva a legatului cu titlu particular
Art. 1061 – Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu titlu particular
Art. 1062 – Legatul rentei viagere sau al unei creante de intretinere
Art. 1063 – Legatul alternativ
Art. 1064 – Legatul bunului altuia
Art. 1065 – Legatul conjunctiv
Art. 1066 – Cheltuielile predarii legatului
Art. 1067 – Dreptul de preferinta al creditorilor mostenirii fata de legatari
SUBSECTIUNEA a 3-a – Ineficacitatea legatelor
Art. 1068 – Revocarea voluntara a legatului
Art. 1069 – Revocarea judecatoreasca
Art. 1070 – Termenul de prescriptie
Art. 1071 – Caducitatea legatului
Art. 1072 – Destinatia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace
Art. 1073 – Regimul legatului-sarcina
SECTIUNEA a 5-a – Dezmostenirea
Art. 1074 – Notiune
Art. 1075 – Efectele
Art. 1076 – Nulitatea
SECTIUNEA a 6-a – Executiunea testamentara
Art. 1077 – Desemnarea si misiunea executorului
Art. 1078 – Capacitatea executorului
Art. 1079 – Dreptul de administrare
Art. 1080 – Puterile executorului
Art. 1081 – Transmiterea executiunii
Art. 1082 – Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului
Art. 1083 – Remuneratia executorului
Art. 1084 – Suportarea cheltuielilor
Art. 1085 – Incetarea executiunii
CAPITOLUL IV – Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive
SECTIUNEA 1 – Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
Art. 1086 – Notiunea de rezerva succesorala
Art. 1087 – Mostenitorii rezervatari
Art. 1088 – Intinderea rezervei succesorale
Art. 1089 – Notiunea de cotitate disponibila
Art. 1090 – Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor
SECTIUNEA a 2-a – Reductiunea liberalitatilor excesive
Art. 1091 – Stabilirea rezervei succesorale si a cotitatii disponibile
Art. 1092 – Modul de operare
Art. 1093 – Persoanele care pot cere reductiunea
Art. 1094 – Caile de realizare a reductiunii
Art. 1095 – Termenul de prescriptie
Art. 1096 – Ordinea reductiunii
Art. 1097 – Efectele reductiunii
Art. 1098 – Reductiunea unor liberalitati speciale
Art. 1099 – Imputarea liberalitatilor
TITLUL IV – Transmisiunea si partajul mostenirii
CAPITOLUL I – Transmisiunea mostenirii
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1100 – Notiunile de optiune succesorala si de succesibil
Art. 1101 – Caracterele juridice ale optiunii
Art. 1102 – Vocatia multipla la mostenire
Art. 1103 – Termenul de optiune succesorala
Art. 1104 – Prorogarea termenului
Art. 1105 – Retransmiterea dreptului de optiune
SECTIUNEA a 2-a – Acceptarea mostenirii
Art. 1106 – Libertatea acceptarii mostenirii
Art. 1107 – Acceptarea mostenirii de catre creditori
Art. 1108 – Felurile acceptarii
Art. 1109 – Inregistrarea actelor de acceptare
Art. 1110 – Actele cu valoare de acceptare tacita
Art. 1111 – Declaratia de neacceptare
Art. 1112 – Prezumtia de renuntare
Art. 1113 – Reducerea termenului de optiune
Art. 1114 – Efectele acceptarii
Art. 1115 – Intocmirea inventarului
Art. 1116 – Procesul-verbal de inventariere
Art. 1117 – Masurile speciale de conservare a bunurilor
Art. 1118 – Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori
Art. 1119 – Acceptarea fortata
SECTIUNEA a 3-a – Renuntarea la mostenire
Art. 1120 – Forma renuntarii
Art. 1121 – Efectele renuntarii
Art. 1122 – Renuntarea frauduloasa
Art. 1123 – Revocarea renuntarii
Art. 1124 – Termenul de prescriptie
SECTIUNEA a 4-a – Sezina
Art. 1125 – Notiune
Art. 1126 – Mostenitorii sezinari
Art. 1127 – Dobandirea sezinei de catre mostenitorii legali nesezinari
Art. 1128 – Intrarea legatarului universal sau cu titlu universal in stapanirea mostenirii
Art. 1129 – Predarea legatului cu titlu particular
SECTIUNEA a 5-a – Petitia de ereditate
Art. 1130 – Persoanele care pot obtine recunoasterea calitatii de mostenitor
Art. 1131 – Efectele recunoasterii calitatii de mostenitor
SECTIUNEA a 6-a – Certificatul de mostenitor
Art. 1132 – Notiune
Art. 1133 – Efecte
Art. 1134 – Nulitatea
CAPITOLUL II – Mostenirea vacanta
Art. 1135 – Notiune
Art. 1136 – Administrarea provizorie a bunurilor mostenirii
Art. 1137 – Somarea succesibililor
Art. 1138 – Dreptul de a culege mostenirea vacanta
Art. 1139 – Intrarea in stapanirea mostenirii vacante si raspunderea pentru pasiv
Art. 1140 – Desfiintarea vacantei mostenirii
CAPITOLUL III – Amintirile de familie
Art. 1141 – Bunurile care constituie amintiri de familie
Art. 1142 – Regimul juridic al amintirilor de familie
CAPITOLUL IV – Partajul succesoral si raportul
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
Art. 1143 – Starea de indiviziune
Art. 1144 – Partajul voluntar
Art. 1145 – Masuri conservatorii
SECTIUNEA a 2-a – Raportul donatiilor
Art. 1146 – Notiune
Art. 1147 – Scutirea de raport a renuntatorului la mostenirea legala
Art. 1148 – Persoanele care pot cere raportul donatiei
Art. 1149 – Caracterul personal al obligatiei de raport
Art. 1150 – Exceptiile de la obligatia de raport
Art. 1151 – Modul de efectuare a raportului
Art. 1152 – Caile de realizare a raportului
Art. 1153 – Evaluarea bunului in cazul raportului prin echivalent
Art. 1154 – Ameliorarile si degradarile bunului donat in cazul raportului in natura
SECTIUNEA a 3 -a – Plata datoriilor
Art. 1155 – Plata pasivului. Exceptiile de la divizarea de drept a pasivului mostenirii
Art. 1156 – Situatia creditorilor personali ai mostenitorilor
Art. 1157 – Regresul intre mostenitori. Insolvabilitatea unuia dintre mostenitori
Art. 1158 – Raportul datoriilor
Art. 1159 – Titlurile executorii obtinute impotriva defunctului
SECTIUNEA a 4-a – Partajul de ascendent
Art. 1160 – Subiecte
Art. 1161 – Forme
Art. 1162 – Cuprins
Art. 1163 – Ineficacitate
CARTEA V – Despre obligatii
TITLUL I – Dispozitii generale
Art. 1164 – Continutul raportului obligational
Art. 1165 – Izvoarele obligatiilor
TITLUL II – Izvoarele obligatiilor
CAPITOLUL I – Contractul
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1166 – Notiune
Art. 1167 – Regulile aplicabile contractelor
Art. 1168 – Regulile aplicabile contractelor nenumite
Art. 1169 – Libertatea de a contracta
Art. 1170 – Buna-credinta
SECTIUNEA a 2-a – Diferite categorii de contracte
Art. 1171 – Contractul sinalagmatic si contractul unilateral
Art. 1172 – Contractul cu titlu oneros si contractul cu titlu gratuit
Art. 1173 – Contractul comutativ si contractul aleatoriu
Art. 1174 – Contractul consensual, solemn sau real
Art. 1175 – Contractul de adeziune
Art. 1176 – Contractul-cadru
Art. 1177 – Contractul incheiat cu consumatorii
SECTIUNEA a 3-a – incheierea contractului
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii preliminare
Art. 1178 – Libertatea formei
Art. 1179 – Conditiile esentiale pentru validitatea contractului
SUBSECTIUNEA 2 – Capacitatea partilor
Art. 1180 – Capacitatea partilor
Art. 1181 – Reguli aplicabile
SUBSECTIUNEA 3 – Consimtamantul
Formarea contractului
Art. 1182 – Incheierea contractului
Art. 1183 – Buna-credinta in negocieri
Art. 1184 – Obligatia de confidentialitate in negocierile precontractuale
Art. 1185 – Elementele de care depinde incheierea contractului
Art. 1186 – Momentul si locul incheierii contractului
Art. 1187 – Forma ofertei si a acceptarii
Art. 1188 – Oferta de a contracta
Art. 1189 – Propunerea adresata unor persoane nedeterminate
Art. 1190 – Solicitarea de oferte
Art. 1191 – Oferta irevocabila
Art. 1192 – Termenul de acceptare
Art. 1193 – Oferta fara termen adresata unei persoane absente
Art. 1194 – Oferta fara termen adresata unei persoane prezente
Art. 1195 – Caducitatea ofertei
Art. 1196 – Acceptarea ofertei
Art. 1197 – Acceptarea necorespunzatoare a ofertei
Art. 1198 – Acceptarea tardiva
Art. 1199 – Retragerea ofertei sau a acceptarii
Art. 1200 – Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii
Art. 1201 – Clauze externe
Art. 1202 – Clauze standard
Art. 1203 – Clauze neuzuale
Valabilitatea consimtamantului
Art. 1204 – Conditii
Art. 1205 – Lipsa discernamantului
Viciile consimtamantului
Art. 1206 – Cazuri
Art. 1207 – Eroarea
Art. 1208 – Eroarea nescuzabila
Art. 1209 – Eroarea asumata
Art. 1210 – Eroarea de calcul
Art. 1211 – Eroarea de comunicare sau de transmitere
Art. 1212 – Invocarea erorii cu buna-credinta
Art. 1213 – Adaptarea contractului
Art. 1214 – Dolul
Art. 1215 – Dolul comis de un tert
Art. 1216 – Violenta
Art. 1217 – Amenintarea cu exercitiul unui drept
Art. 1218 – Starea de necesitate
Art. 1219 – Temerea reverentiara
Art. 1220 – Violenta savarsita de un tert
Art. 1221 – Leziunea
Art. 1222 – Sanctiune
Art. 1223 – Termenul de prescriptie
Art. 1224 – Inadmisibilitatea leziunii
SUBSECTIUNEA 4 – Obiectul contractului
Art. 1225 – Obiectul contractului
Art. 1226 – Obiectul obligatiei
Art. 1227 – Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei
Art. 1228 – Bunurile viitoare
Art. 1229 – Bunurile care nu sunt in circuitul civil
Art. 1230 – Bunurile care apartin altuia
Art. 1231 – Determinarea calitatii obiectului
Art. 1232 – Determinarea obiectului de catre un tert
Art. 1233 – Determinarea pretului intre profesionisti
Art. 1234 – Raportarea la un factor de referinta
SUBSECTIUNEA 5 -Cauza
Art. 1235 – Notiune
Art. 1236 – Conditii
Art. 1237 – Frauda la lege
Art. 1238 – Sanctiune
Art. 1239 – Proba cauzei
SUBSECTIUNEA 6 – Forma contractului
Art. 1240 – Formele de exprimare a consimtamantului
Art. 1241 – Forma scrisa
Art. 1242 – Sanctiune
Art. 1243 – Modificarea contractului
Art. 1244 – Forma ceruta pentru inscrierea in cartea funciara
Art. 1245 – Forma contractelor electronice
SECTIUNEA a 4-a – Nulitatea contractului
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1246 – Nulitatea
Art. 1247 – Nulitatea absoluta
Art. 1248 – Nulitatea relativa
Art. 1249 – Prescriptia
SUBSECTIUNEA 2 – Cauzele de nulitate
Art. 1250 – Cauzele de nulitate absoluta
Art. 1251 – Cauzele de nulitate relativa
Art. 1252 – Prezumtia de nulitate relativa
Art. 1253 – Nulitatea virtuala
SUBSECTIUNEA 3 – Efectele nulitatii
Art. 1254 – Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente
Art. 1255 – Nulitatea partiala
Art. 1256 – Nulitatea contractului plurilateral
Art. 1257 – Daunele-Interese. Reducerea prestatiilor
Art. 1258 – Repararea prejudiciului in cazul nulitatii contractului incheiat in forma autentica
Art. 1259 – Refacerea contractului nul
Art. 1260 – Conversiunea contractului nul
SUBSECTIUNEA 4 – Validarea contractului
Art. 1261 – Cauzele de validare
Art. 1262 – Confirmarea contractului
Art. 1263 – Conditiile confirmarii
Art. 1264 – Cuprinsul actului confirmativ
Art. 1265 – Efectele confirmarii
SECTIUNEA a 5-a – Interpretarea contractului
Art. 1266 – Interpretarea dupa vointa concordanta a partilor
Art. 1267 – Interpretarea sistematica
Art. 1268 – Interpretarea clauzelor indoielnice
Art. 1269 – Regulile subsidiare de interpretare
SECTIUNEA a 6-a – Efectele contractului
SUBSECTIUNEA 1 – Efectele intre parti
Art. 1270 – Forta obligatorie
Art. 1271 – Impreviziunea
Art. 1272 – Continutul contractului
Art. 1273 – Constituirea si transferul drepturilor reale
Art. 1274 – Riscul in contractul translativ de proprietate
Art. 1275 – Transmiterea succesiva a unui bun mobil
Art. 1276 – Denuntarea unilaterala
Art. 1277 – Contractul pe durata nedeterminata
Art. 1278 – Pactul de optiune
Art. 1279 – Promisiunea de a contracta
SUBSECTIUNEA 2 – Efectele fata de terti
Dispozitii generale
Art. 1280 – Relativitatea efectelor contractului
Art. 1281 – Opozabilitatea efectelor contractului
Art. 1282 – Transmisiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori
Promisiunea faptei altuia
Art. 1283 – Efecte
Stipulatia pentru altul
Art. 1284 – Efecte
Art. 1285 – Conditiile privind tertul beneficiar
Art. 1286 – Acceptarea stipulatiei
Art. 1287 – Revocarea stipulatiei
Art. 1288 – Mijloacele de aparare ale promitentului
Art. 1289 – Efecte intre parti
Art. 1290 – Efecte fata de terti
Art. 1291 – Raporturile cu creditorii
Art. 1292 – Proba simulatiei
Art. 1293 – Actele unilaterale
Art. 1294 – Actele nepatrimoniale
SECTIUNEA a 7-a – Reprezentarea
Art. 1295 – Temeiul reprezentarii
Art. 1296 – Efecte
Art. 1297 – Nearatarea calitatii de reprezentant
Art. 1298 – Capacitatea partilor
Art. 1299 – Viciile de consimtamant
Art. 1300 – Buna-credinta
Art. 1301 – Forma imputernicirii
Art. 1302 – Justificarea puterii de a reprezenta
Art. 1303 – Conflictul de interese
Art. 1304 – Contractul cu sine insusi si dubla reprezentare
Art. 1305 – Incetarea imputernicirii
Art. 1306 – Modificarea si revocarea imputernicirii
Art. 1307 – Alte cauze de incetare a puterii de a reprezenta
Art. 1308 – Obligatiile reprezentantului la incetarea imputernicirii
Art. 1309 – Lipsa sau depasirea puterii de reprezentare
Art. 1310 – Raspunderea reprezentantului
Art. 1311 – Ratificarea
Art. 1312 – Efectele ratificarii
Art. 1313 – Transmisiunea facultatii de a ratifica
Art. 1314 – Desfiintarea contractului inaintea ratificarii
SECTIUNEAa 8-a – Cesiunea contractului
Art. 1315 – Notiune
Art. 1316 – Forma cesiunii
Art. 1317 – Momentul cesiunii
Art. 1318 – Liberarea cedentului
Art. 1319 – Exceptiile contractantului cedat
Art. 1320 – Obligatia de garantie
SECTIUNEA a 9-a – incetarea contractului
Art. 1321 – Cauzele de incetare
Art. 1322 – Efectele incetarii
Art. 1323 – Restituirea prestatiilor
CAPITOLUL II – Actul juridic unilateral
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1324 – Notiune
Art. 1325 – Regimul juridic
Art. 1326 – Actele unilaterale supuse comunicarii
SECTIUNEA a 2-a – Actul unilateral ca izvor de obligatii
Art. 1327 – Promisiunea unilaterala
Art. 1328 – Promisiunea publica de recompensa
Art. 1329 – Revocarea promisiunii publice de recompensa
CAPITOLUL III – Faptul juridic licit
SECTIUNEA 1 – Gestiunea de afaceri
Art. 1330 – Conditii
Art. 1331 – Obligatia de instiintare
Art. 1332 – Continuarea gestiunii
Art. 1333 – Continuarea gestiunii de catre mostenitorii gerantului
Art. 1334 – Diligenta datorata de gerant
Art. 1335 – Obligatiile gerantului
Art. 1336 – Actele incheiate de gerant
Art. 1337 – Obligatiile geratului
Art. 1338 – Impotrivirea beneficiarului gestiunii
Art. 1339 – Gestiunea inoportuna
Art. 1340 – Ratificarea gestiunii
SECTIUNEA a 2-a – Plata nedatorata
Art. 1341 – Notiune
Art. 1342 – Plata primita cu buna-credinta de creditor
Art. 1343 – Restituirea platii anticipate
Art. 1344 – Reguli aplicabile restituirii
SECTIUNEA a 3-a – imbogatirea fara justa cauza
Art. 1345 – Conditii
Art. 1346 – Imbogatirea justificata
Art. 1347 – Conditiile si intinderea restituirii
Art. 1348 – Caracterul subsidiar
CAPITOLUL IV – Raspunderea civila
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1349 – Raspunderea delictuala
Art. 1350 – Raspunderea contractuala
SECTIUNEA a 2-a – Cauze exoneratoare de raspundere
Art. 1351 – Forta majora si cazul fortuit
Art. 1352 – Fapta victimei sau a tertului
Art. 1353 – Exercitiul drepturilor
Art. 1354 – Alte cauze de exonerare
Art. 1355 – Clauze privind raspunderea
Art. 1356 – Anunturi privitoare la raspundere
SECTIUNEA a 3-a – Raspunderea pentru fapta proprie
Art. 1357 – Conditiile raspunderii
Art. 1358 – Criterii particulare de apreciere a vinovatiei
Art. 1359 – Repararea prejudiciului constand in vatamarea unui interes
Art. 1360 – Legitima aparare
Art. 1361 – Starea de necesitate
Art. 1362 – Obligatia tertului de reparare a prejudiciului
Art. 1363 – Divulgarea secretului comercial
Art. 1364 – Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege
Art. 1365 – Efectele hotararii penale
Art. 1366 – Raspunderea minorului si a celui pus sub interdictie judecatoreasca
Art. 1367 – Raspunderea altor persoane lipsite de discernamant
Art. 1368 – Obligatia subsidiara de indemnizare a victimei
Art. 1369 – Raspunderea altor persoane
Art. 1370 – Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite
Art. 1371 – Vinovatia comuna. Pluralitatea de cauze
SECTIUNEA a 4-a – Raspunderea pentru fapta altuia
Art. 1372 – Raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie
Art. 1373 – Raspunderea comitentilor pentru prepusi
Art. 1374 – Corelatia formelor de raspundere pentru fapta altei persoane
SECTIUNEA a 5-a – Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
Art. 1375 – Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
Art. 1376 – Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
Art. 1377 – Notiunea de paza
Art. 1378 – Raspunderea pentru ruina edificiului
Art. 1379 – Alte cazuri de raspundere
Art. 1380 – Cauze de exonerare
SECTIUNEA a 6-a – Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale
Art. 1381 – Obiectul reparatiei
Art. 1382 – Raspunderea solidara
Art. 1383 – Raporturile dintre debitori
Art. 1384 – Dreptul de regres
Art. 1385 – Intinderea reparatiei
Art. 1386 – Formele reparatiei
Art. 1387 – Vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii
Art. 1388 – Stabilirea pierderii si a nerealizarii castigului din munca
Art. 1389 – Vatamarea minorului
Art. 1390 – Persoana indreptatita la despagubire in caz de deces
Art. 1391 – Repararea prejudiciului nepatrimonial
Art. 1392 – Cheltuieli de ingrijire a sanatatii. Cheltuieli de inmormantare
Art. 1393 – Despagubirea in raport cu ajutorul si pensia
Art. 1394 – Prorogarea termenului prescriptiei
Art. 1395 – Suspendarea prescriptiei
TITLUL III – Modalitatile obligatiilor
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 1396 – Categorii de obligatii
Art. 1397 – Obligatii simple
Art. 1398 – Obligatii afectate de modalitati
CAPITOLUL II – Conditia
Art. 1399 – Obligatia conditionala
Art. 1400 – Conditia suspensiva
Art. 1401 – Conditia rezolutorie
Art. 1402 – Conditia imposibila, ilicita sau imorala
Art. 1403 – Conditia pur potestativa
Art. 1404 – Constatarea indeplinirii conditiei
Art. 1405 – Determinarea indeplinirii sau neindeplinirii conditiei
Art. 1406 – Renuntarea la conditie
Art. 1407 – Efectele indeplinirii conditiei
Art. 1408 – Transmiterea obligatiei conditionale
Art. 1409 – Actele conservatorii
Art. 1410 – Fructele culese inaintea indeplinirii conditiei
CAPITOLUL III – Termenul
Art. 1411 – Obligatia afectata de termen
Art. 1412 – Categorii de termene
Art. 1413 – Beneficiul termenului
Art. 1414 – Efectul termenului suspensiv
Art. 1415 – Stabilirea judiciara a termenului
Art. 1416 – Calculul termenelor
Art. 1417 – Decaderea din beneficiul termenului
Art. 1418 – Exigibilitatea anticipata
Art. 1419 – Inopozabilitatea decaderii din termen
Art. 1420 – Nerealizarea evenimentului
TITLUL IV – Obligatiile complexe
CAPITOLUL I – Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
Art. 1421 – Categorii
Art. 1422 – Obligatia divizibila
Art. 1423 – Prezumtia de egalitate
Art. 1424 – Prezumtia de divizibilitate. Exceptii
Art. 1425 – Efectele obligatiei indivizibile
Art. 1426 – Solidaritatea si indivizibilitatea
Art. 1427 – Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori
Art. 1428 – Executarea in natura
Art. 1429 – Restituirea prestatiilor
Art. 1430 – Daunele-interese
Art. 1431 – Existenta mai multor creditori
Art. 1432 – Existenta mai multor debitori
Art. 1433 – Prescriptia
CAPITOLUL II – Obligatiile solidare
SECTIUNEA 1 – Obligatiile solidare intre creditori
Art. 1434 – Solidaritatea dintre creditori
Art. 1435 – Izvorul solidaritatii
Art. 1436 – Reprezentarea reciproca a creditorilor
Art. 1437 – Alegerea debitorului
Art. 1438 – Compensatia
Art. 1439 – Confuziunea
Art. 1440 – Remiterea de datorie
Art. 1441 – Prescriptia
Art. 1442 – Divizibilitatea obligatiei intre mostenitori
SECTIUNEA a 2-a – Obligatiile solidare intre debitori
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1443 – Solidaritatea dintre debitori
Art. 1444 – Obligatiile solidare afectate de modalitati
Art. 1445 – Izvoarele solidaritatii
Art. 1446 – Prezumtie de solidaritate
SUBSECTIUNEA 2 – Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
Art. 1447 – Drepturile creditorului
Art. 1448 – Exceptii si aparari contra creditorului comun
Art. 1449 – Prescriptia
Art. 1450 – Compensatia
Art. 1451 – Remiterea de datorie
Art. 1452 – Confuziunea
Art. 1453 – Renuntarea la solidaritate
Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
Art. 1454 – Imposibilitatea executarii obligatiei in natura
Art. 1455 – Efectele hotararii judecatoresti
SUBSECTIUNEA 3 – Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori
Art. 1456 – Regresul intre codebitori
Art. 1457 – Insolvabilitatea codebitorilor
Art. 1458 – Mijloacele de aparare ale debitorului urmarit
Art. 1459 – Solidaritatea contractata in interesul unui codebitor
Art. 1460 – Divizibilitatea obligatiei solidare intre mostenitori
CAPITOLUL III – Obligatiile alternative si facultative
SECTIUNEA 1 – Obligatiile alternative
Art. 1461 – Obligatia alternativa
Art. 1462 – Alegerea prestatiei
Art. 1463 – Limitele alegerii
Art. 1464 – Alegerea prestatiei de catre debitor
Art. 1465 – Alegerea prestatiei de catre creditor
Art. 1466 – Stingerea obligatiei
Art. 1467 – Pluralitatea de prestatii
SECTIUNEA a 2-a – Obligatiile facultative
Art. 1468 – Regim juridic
TITLUL V – Executarea obligatiilor
CAPITOLUL I – Plata
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1469 – Notiune
Art. 1470 – Temeiul platii
Art. 1471 – Plata obligatiei naturale
SECTIUNEA a 2-a – Subiectele platii
Art. 1472 – Persoanele care pot face plata
Art. 1473 – Plata facuta de un incapabil
Art. 1474 – Plata obligatiei de catre un tert
Art. 1475 – Persoanele care pot primi plata
Art. 1476 – Plata facuta unui incapabil
Art. 1477 – Plata facuta unui tert
Art. 1478 – Plata facuta unui creditor aparent
Art. 1479 – Plata bunurilor indisponibilizate
SECTIUNEA a 3-a – Conditiile platii
Art. 1480 – Diligenta ceruta in executarea obligatiilor
Art. 1481 – Obligatiile de mijloace si obligatiile de rezultat
Art. 1482 – Obligatia de a preda bunuri individual determinate
Art. 1483 – Obligatia de a stramuta proprietatea
Art. 1484 – Cedarea drepturilor sau actiunilor
Art. 1485 – Obligatia de a preda un bun
Art. 1486 – Obligatia de a da bunuri de gen
Art. 1487 – Obligatia de a constitui o garantie
Art. 1488 – Obligatia de a da o suma de bani
Art. 1489 – Dobanzile sumelor de bani
Art. 1490 – Plata partiala
Art. 1491 – Plata facuta cu bunul altuia
Art. 1492 – Darea in plata
Art. 1493 – Cesiunea de creanta in locul executarii
Art. 1494 – Locul platii
Art. 1495 – Data platii
Art. 1496 – Plata anticipata
Art. 1497 – Data platii prin virament bancar
Art. 1498 – Cheltuielile platii
SECTIUNEA a 4-a – Dovada platii
Art. 1499 – Mijloace de dovada
Art. 1500 – Chitanta liberatorie
Art. 1501 – Prezumtia executarii prestatiei accesorii
Art. 1502 – Prezumtia executarii prestatiilor periodice
Art. 1503 – Remiterea inscrisului original al creantei
Art. 1504 – Plata prin virament bancar
Art. 1505 – Liberarea garantiilor
SECTIUNEA a 5-a – Imputatia platii
Art. 1506 – Imputatia platii facuta prin acordul partilor
Art. 1507 – Imputatia facuta de debitor
Art. 1508 – Imputatia facuta de creditor
Art. 1509 – Imputatia legala
SECTIUNEA a 6-a – Punerea in intarziere a creditorului
Art. 1510 – Cazuri de punere in intarziere a creditorului
Art. 1511 – Efectele punerii in intarziere a creditorului
Art. 1512 – Drepturile debitorului
Art. 1513 – Procedura
Art. 1514 – Vanzarea publica
Art. 1515 – Retragerea bunului consemnat
CAPITOLUL II – Executarea silita a obligatiilor
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1516 – Drepturile creditorului
Art. 1517 – Neexecutarea imputabila creditorului
Art. 1518 – Raspunderea debitorului
Art. 1519 – Raspunderea pentru fapta tertilor
Art. 1520 – Raspunderea tertilor
SECTIUNEA a 2-a – Punerea in intarziere a debitorului
Art. 1521 – Moduri
Art. 1522 – Punerea in intarziere de catre creditor
Art. 1523 – Intarzierea de drept in executarea obligatiei
Art. 1524 – Oferta de executare
Art. 1525 – Efectele intarzierii debitorului
Art. 1526 – Cazul obligatiilor solidare
SECTIUNEA a 3-a – Executarea silita in natura
Art. 1527 – Dreptul la executarea in natura
Art. 1528 – Executarea obligatiei de a face
Art. 1529 – Executarea obligatiei de a nu face
SECTIUNEA a 4-a – Executarea prin echivalent
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1530 – Dreptul la daune-Interese
SUBSECTIUNEA 2 – Prejudiciul
Evaluarea prejudiciului
Art. 1531 – Repararea integrala
Art. 1532 – Caracterul cert al prejudiciului
Art. 1533 – Previzibilitatea prejudiciului
Art. 1534 – Prejudiciul imputabil creditorului
Art. 1535 – Daunele moratorii in cazul obligatiilor banesti
Art. 1536 – Daunele moratorii in cazul obligatiilor de a face
Art. 1537 – Dovada prejudiciului
Clauza penala si arvuna
Art. 1538 – Clauza penala
Art. 1539 – Cumulul penalitatii cu executarea in natura
Art. 1540 – Nulitatea clauzei penale
Art. 1541 – Reducerea cuantumului penalitatii
Art. 1542 – Obligatia principala indivizibila
Art. 1543 – Obligatia principala divizibila
Art. 1544 – Arvuna confirmatorie
Art. 1545 – Arvuna penalizatoare
Art. 1546 – Restituirea arvunei
SUBSECTIUNEA 3 – Vinovatia debitorului
Art. 1547 – Vinovatia debitorului
Art. 1548 – Prezumtia de culpa
SECTIUNEA a 5-a – Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
Art. 1549 – Dreptul la rezolutiune sau reziliere
Art. 1550 – Modul de operare
Art. 1551 – Reducerea prestatiilor
Art. 1552 – Rezolutiunea unilaterala
Art. 1553 – Pactul comisoriu
Art. 1554 – Efectele rezolutiunii si ale rezilierii
SECTIUNEA a 6-a – Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale
Art. 1555 – Ordinea executarii obligatiilor
Art. 1556 – Exceptia de neexecutare
Art. 1557 – Imposibilitatea de executare
CAPITOLUL III – Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului
SECTIUNEA 1 – Masurile conservatorii
Art. 1558 – Masurile conservatorii
Art. 1559 – Masurile asiguratorii
SECTIUNEA a 2-a – Actiunea oblica
Art. 1560 – Notiune
Art. 1561 – Efectele admiterii actiunii oblice
SECTIUNEA a 3-a – Actiunea revocatorie
Art. 1562 – Notiune
Art. 1563 – Conditii privitoare la creanta
Art. 1564 – Termen de prescriptie
Art. 1565 – Efectele admiterii actiunii
TITLUL VI – Transmisiunea si transformarea obligatiilor
CAPITOLUL I – Cesiunea de creanta
SECTIUNEA 1 – Cesiunea de creanta in general
Art. 1566 – Notiune
Art. 1567 – Felurile cesiunii
Art. 1568 – Transferul drepturilor
Art. 1569 – Creante care nu pot fi cedate
Art. 1570 – Clauza de inalienabilitate
Art. 1571 – Cesiunea partiala
Art. 1572 – Creante viitoare
Art. 1573 – Forma cesiunii
Art. 1574 – Predarea inscrisului constatator al creantei
Art. 1575 – Efectele cesiunii inainte de notificare
Art. 1576 – Dobanzile scadente si neincasate
Art. 1577 – Costuri suplimentare
Art. 1578 – Comunicarea si acceptarea cesiunii
Art. 1579 – Opozabilitatea cesiunii unei universalitati de creante
Art. 1580 – Comunicarea odata cu cererea de chemare in judecata
Art. 1581 – Opozabilitatea cesiunii fata de fideiusor
Art. 1582 – Efectele cesiunii intre cesionar si debitorul cedat
Art. 1583 – Cesiuni succesive
Art. 1584 – Efectele cesiunii partiale intre cesionarii creantei
Art. 1585 – Obligatia de garantie
Art. 1586 – Raspunderea cedentului pentru evictiune
SECTIUNEA a 2-a Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator
Art. 1587 – Notiune si feluri
Art. 1588 – Modalitati de transmitere
Art. 1589 – Mijloace de aparare
Art. 1590 – Plata creantei
Art. 1591 – Punerea in circulatie fara voia emitentului
Art. 1592 – Actiunea detinatorului deposedat in mod nelegitim
CAPITOLUL II – Subrogatia
Art. 1593 – Felurile subrogatiei
Art. 1594 – Subrogatia consimtita de creditor
Art. 1595 – Subrogatia consimtita de debitor
Art. 1596 – Subrogatia legala
Art. 1597 – Efectele subrogatiei
Art. 1598 – Subrogatia partiala
CAPITOLUL III – Preluarea datoriei
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1599 – Conditii
Art. 1600 – Efecte
Art. 1601 – Insolvabilitatea noului debitor
Art. 1602 – Accesoriile creantei
Art. 1603 – Mijloacele de aparare
Art. 1604 – Ineficacitatea preluarii datoriei
SECTIUNEA a 2-a – Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul
Art. 1605 – Acordul creditorului
Art. 1606 – Comunicarea preluarii
Art. 1607 – Termenul de acceptare
Art. 1608 – Obligatiile tertului
CAPITOLUL IV – Novatia
Art. 1609 – Notiune si feluri
Art. 1610 – Proba novatiei
Art. 1611 – Garantiile creantei novate
Art. 1612 – Mijloacele de aparare
Art. 1613 – Efectele novatiei asupra debitorilor solidari si fideiusorilor
Art. 1614 – Efectele novatiei asupra creditorilor solidari
TITLUL VII – Stingerea obligatiilor
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 1615 – Moduri de stingere a obligatiilor
CAPITOLUL II – Compensatia
Art. 1616 – Notiune
Art. 1617 – Conditii
Art. 1618 – Cazuri in care compensatia este exclusa
Art. 1619 – Termenul de gratie
Art. 1620 – Imputatia
Art. 1621 – Fideiusiunea
Art. 1622 – Efectele compensatiei fata de terti
Art. 1623 – Cesiunea sau ipoteca asupra unei creante
CAPITOLUL III – Confuziunea
Art. 1624 – Notiune
Art. 1625 – Confuziunea si ipoteca
Art. 1626 – Fideiusiunea
Art. 1627 – Efectele confuziunii fata de terti
Art. 1628 – Desfiintarea confuziunii
CAPITOLUL IV – Remiterea de datorie
Art. 1629 – Notiune
Art. 1630 – Feluri
Art. 1631 – Dovada
Art. 1632 – Garantii
Art. 1633 – Fideiusiunea
CAPITOLUL V – Imposibilitatea fortuita de executare
Art. 1634 – Notiune. Conditii
TITLUL VIII – Restituirea prestatiilor
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 1635 – Cauzele restituirii
Art. 1636 – Persoana indreptatita la restituire
Art. 1637 – Formele restituirii
Art. 1638 – Restituirea pentru cauza ilicita
CAPITOLUL II – Modalitatile de restituire
Art. 1639 – Restituirea in natura
Art. 1640 – Restituirea prin echivalent
Art. 1641 – Pieirea sau instrainarea bunului
Art. 1642 – Pieirea fortuita a bunului
Art. 1643 – Pierderea partiala
Art. 1644 – Cheltuielile privitoare la bun
Art. 1645 – Restituirea fructelor si a contravalorii folosintei bunului
Art. 1646 – Cheltuielile restituirii
Art. 1647 – Restituirea prestatiilor de catre incapabili
CAPITOLUL III – Efectele restituirii fata de terti
Art. 1648 – Actele de instrainare
Art. 1649 – Situatia altor acte juridice
TITLUL IX – Diferite contracte speciale
CAPITOLUL I – Contractul de vanzare
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
SUBSECTIUNEA 1 – Domeniul de aplicare
Art. 1650 – Notiune
Art. 1651 – Aplicarea unor reguli de la vanzare
SUBSECTIUNEA 2 – Cine poate cumpara sau vinde
Art. 1652 – Principiul capacitatii
Art. 1653 – Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase
Art. 1654 – Alte incapacitati de a cumpara
Art. 1655 – Incapacitati de a vinde
Art. 1656 – Inadmisibilitatea actiunii in anulare
SUBSECTIUNEA 3 – Obiectul vanzarii
Art. 1657 – Bunurile ce pot fi vandute
Art. 1658 – Vanzarea unui bun viitor
Art. 1659 – Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parte
Art. 1660 – Conditii ale pretului
Art. 1661 – Pretul determinabil
Art. 1662 – Determinarea pretului de catre un tert
Art. 1663 – Determinarea pretului in functie de greutatea lucrului vandut
Art. 1664 – Lipsa determinarii exprese a pretului
Art. 1665 – Pretul fictiv si pretul derizoriu
Art. 1666 – Cheltuielile vanzarii
Art. 1667 – Cheltuielile predarii
SUBSECTIUNEA 4 – Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare
Art. 1668 – Pactul de optiune privind contractul de vanzare
Art. 1669 – Promisiunea de vanzare si promisiunea de cumparare
Art. 1670 – Pretul promisiunii
SUBSECTIUNEA 5 – Obligatiile vanzatorului
Dispozitii generale
Art. 1671 – Interpretarea clauzelor vanzarii
Art. 1672 – Obligatiile principale ale vanzatorului
Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut
Art. 1673 – Obligatia de a transmite dreptul vandut
Art. 1674 – Transmiterea proprietatii
Art. 1675 – Opozabilitatea vanzarii
Art. 1676 – Stramutarea proprietatii imobilelor
Art. 1677 – Radierea drepturilor stinse
Art. 1678 – Vanzarea bunurilor de gen
Art. 1679 – Vanzarea in bloc a bunurilor
Art. 1680 – Vanzarea dupa mostra sau model
Art. 1681 – Vanzarea pe incercate
Art. 1682 – Vanzarea pe gustate
Art. 1683 – Vanzarea bunului altuia
Art. 1684 – Rezerva proprietatii
Predarea bunului
Art. 1685 – Notiune
Art. 1686 – Intinderea obligatiei de predare
Art. 1687 – Predarea bunului imobil
Art. 1688 – Predarea bunului mobil
Art. 1689 – Locul predarii
Art. 1690 – Starea bunului vandut
Art. 1691 – Dezacordul asupra calitatii
Art. 1692 – Fructele bunului vandut
Art. 1693 – Momentul predarii
Art. 1694 – Refuzul de a preda bunul
Garantia contra evictiunii
Art. 1695 – Conditiile garantiei contra evictiunii
Art. 1696 – Exceptia de garantie
Art. 1697 – Indivizibilitatea obligatiei de garantie
Art. 1698 – Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei
Art. 1699 – Limitele clauzei de neraspundere pentru evictiune
Art. 1700 – Rezolutiunea contractului
Art. 1701 – Restituirea pretului
Art. 1702 – Intinderea daunelor-Interese
Art. 1703 – Efectele evictiunii partiale
Art. 1704 – Inlaturarea evictiunii de catre cumparator
Art. 1705 – Chemarea in judecata a vanzatorului
Art. 1706 – Beneficiarii garantiei
Garantia contra viciilor bunului vandut
Art. 1707 – Conditii
Art. 1708 – Modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei
Art. 1709 – Denuntarea viciilor
Art. 1710 – Efectele garantiei
Art. 1711 – Viciile care nu afecteaza toate bunurile vandute
Art. 1712 – Intinderea garantiei
Art. 1713 – Pierderea sau deteriorarea bunului
Art. 1714 – Garantia pentru lipsa calitatilor convenite
Art. 1715 – Garantia in cazul vanzarii dupa mostra sau model
Garantia pentru buna functionare
Art. 1716 – Conditiile garantiei pentru buna functionare
Art. 1717 – Defectiunea imputabila cumparatorului
Art. 1718 – Comunicarea defectiunii
SUBSECTIUNEA 6 – Obligatiile cumparatorului
Art. 1719 – Plata pretului si primirea bunului
Art. 1720 – Locul si data platii pretului
Art. 1721 – Dobanzi asupra pretului
Art. 1722 – Suspendarea platii pretului
Art. 1723 – Garantarea creantei pretului
Art. 1724 – Sanctiunea neplatii pretului
Art. 1725 – Punerea de drept in intarziere
Art. 1726 – Executarea directa
Art. 1727 – Restituirea bunului mobil
Art. 1728 – Punerea de drept in intarziere
Art. 1729 – Efectele rezolutiunii fata de terti
SUBSECTIUNEA 7 – Dreptul de preemptiune
Art. 1730 – Notiune si domeniu
Art. 1731 – Vanzarea catre un tert a bunurilor supuse preemptiunii
Art. 1732 – Conditiile exercitarii dreptului de preemptiune
Art. 1733 – Efectele exercitarii preemptiunii
Art. 1734 – Concursul dintre preemptori
Art. 1735 – Pluralitate de bunuri vandute
Art. 1736 – Scadenta obligatiei de plata a pretului
Art. 1737 – Notarea dreptului de preemptiune asupra unui imobil
Art. 1738 – Exercitarea dreptului de preemptiune in cadrul executarii silite
Art. 1739 – Caractere ale dreptului de preemptiune
Art. 1740 – Stingerea dreptului conventional de preemptiune
SECTIUNEA a 2-a – Vanzarea bunurilor imobile
SUBSECTIUNEA 1 – Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor
Art. 1741 – Vanzarea imobilelor fara indicarea suprafetei
Art. 1742 – Vanzarea unei suprafete dintr-un teren mai mare
Art. 1743 – Vanzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafetei
Art. 1744 – Termenul de exercitare a actiunii estimatorii sau in rezolutiune
Art. 1745 – Vanzarea a doua fonduri cu precizarea intinderii fiecaruia
SUBSECTIUNEA 2 – Vanzarea terenurilor forestiere
Art. 1746 – Vanzarea terenurilor forestiere
SECTIUNEA a 3-a – Vanzarea mostenirii
Art. 1747 – Notiune si forma
Art. 1748 – Garantia
Art. 1749 – Obligatiile vanzatorului
Art. 1750 – Obligatiile cumparatorului
Art. 1751 – Raspunderea pentru datoriile mostenirii
Art. 1752 – Bunurile de familie
Art. 1753 – Formalitati de publicitate
Art. 1754 – Alte forme de instrainare a mostenirii
SECTIUNEA a 4-a – Alte varietati de vanzare
SUBSECTIUNEA 1 – Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii
Art. 1755 – Rezerva proprietatii si riscurile
Art. 1756 – Neplata unei singure rate din pret
Art. 1757 – Rezolutiunea contractului
SUBSECTIUNEA 2 – Vanzarea cu optiune de rascumparare
Art. 1758 – Notiune si conditii
Art. 1759 – Exercitarea optiunii
Art. 1760 – Efecte
Art. 1761 – Bunul nepartajat
Art. 1762 – Sanctiune
CAPITOLUL II – Contractul de schimb
Art. 1763 – Notiune
Art. 1764 – Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare
Art. 1765 – Cheltuielile schimbului
CAPITOLUL III – Contractul de furnizare
Art. 1766 – Notiune
Art. 1767 – Preluarea si predarea bunurilor
Art. 1768 – Pretul produselor sau serviciilor
Art. 1769 – Subcontractarea
Art. 1770 – Raspunderea furnizorului principal. Dreptul de regres al acestuia
Art. 1771 – Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare
CAPITOLUL IV – Contractul de report
Art. 1772 – Notiune
Art. 1773 – Drepturi accesorii
Art. 1774 – Obligatia reportatorului de a exercita optiunea
Art. 1775 – Efectuarea de varsaminte asupra titlurilor
Art. 1776 – Lichidarea reportului. Lichidarea diferentelor si reinnoirea reportului
CAPITOLUL V – Contractul de locatiune
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
SUBSECTIUNEA 1 – Cuprinsul contractului
Art. 1777 – Notiune
Art. 1778 – Felurile locatiunii
Art. 1779 – Bunurile ce pot face obiectul locatiunii
Art. 1780 – Pretul locatiunii
Art. 1781 – Incheierea contractului de locatiune
Art. 1782 – Locatiuni succesive
Art. 1783 – Durata maxima a locatiunii
Art. 1784 – Incapacitati
Art. 1785 – Locatiunea fara durata determinata
SUBSECTIUNEA 2 – Obligatiile locatorului
Art. 1786 – Obligatiile principale ale locatorului
Art. 1787 – Predarea bunului
Art. 1788 – Sarcina reparatiilor
Art. 1789 – Asigurarea folosintei
Art. 1790 – Garantia contra viciilor
Art. 1791 – Efectele garantiei contra viciilor
Art. 1792 – Garantia pentru lipsa calitatilor convenite
Art. 1793 – Tulburarile de fapt
Art. 1794 – Tulburarile de drept
Art. 1795 – Introducerea in proces a locatorului
SUBSECTIUNEA 3 – Obligatiile locatarului
Art. 1796 – Obligatiile principale
Art. 1797 – Data platii chiriei
Art. 1798 – Caracterul executoriu
Art. 1799 – Obligatiile privind folosirea bunului
Art. 1800 – Schimbarea formei ori destinatiei bunului. Folosirea abuziva
Art. 1801 – Instiintarea locatorului despre nevoia de reparatii
Art. 1802 – Reparatiile locative
Art. 1803 – Lipsa de folosinta in caz de reparatii urgente
Art. 1804 – Obligatia de a permite examinarea bunului
SUBSECTIUNEA 4 – Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
Art. 1805 – Dreptul de a subcontracta si de a ceda contractul
Art. 1806 – Interdictia sublocatiunii si a cesiunii
Art. 1807 – Efectele sublocatiunii. Actiuni impotriva sublocatarului
Art. 1808 – Efectele cesiunii locatiunii
SUBSECTIUNEA 5 – Expirarea termenului si tacita relocatiune
Art. 1809 – Expirarea termenului
Art. 1810 – Tacita relocatiune
SUBSECTIUNEA 6 – instrainarea bunului dat in locatiune
Art. 1811 – Opozabilitatea contractului de locatiune fata de dobanditor
Art. 1812 – Incetarea locatiunii in caz de instrainare
Art. 1813 – Raporturile dintre locatar si dobanditor
Art. 1814 – Efectele garantiilor constituite de locatar
Art. 1815 – Cesiunea si plata anticipata a chiriei
SUBSECTIUNEA 7 – incetarea contractului
Art. 1816 – Denuntarea contractului
Art. 1817 – Rezilierea locatiunii
Art. 1818 – Imposibilitatea folosirii bunului
Art. 1819 – Desfiintarea titlului locatorului
Art. 1820 – Moartea locatorului sau a locatarului
Art. 1821 – Restituirea bunului
Art. 1822 – Raspunderea locatarului pentru bunul inchiriat
Art. 1823 – Imbunatatirile facute de locatar
SECTIUNEA a 2-a – Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Art. 1824 – Inchirierea facuta fara determinarea duratei
Art. 1825 – Denuntarea inchirierii incheiate pe durata determinata
Art. 1826 – Clauze nescrise
Art. 1827 – Vicii care ameninta sanatatea ori integritatea corporala
Art. 1828 – Dreptul de preferinta al chiriasului la inchiriere
Art. 1829 – Folosirea partilor si instalatiilor comune ale cladirii
Art. 1830 – Rezilierea contractului
Art. 1831 – Evacuarea chiriasului
Art. 1832 – Alte persoane care locuiesc impreuna cu chiriasul
Art. 1833 – Subinchirierea si cesiunea contractului de inchiriere
Art. 1834 – Decesul chiriasului
Art. 1835 – Locuinte cu destinatie speciala
SECTIUNEA a 3-a – Reguli particulare in materia arendarii
Art. 1836 – Bunuri ce pot fi arendate
Art. 1837 – Arendarea facuta pe durata nedeterminata
Art. 1838 – Conditii de forma
Art. 1839 – Schimbarea categoriei de folosinta
Art. 1840 – Asigurarea bunurilor arendate
Art. 1841 – Reducerea arendei stabilite in bani in cazul pieirii recoltei
Art. 1842 – Exceptii
Art. 1843 – Riscul pieirii fructelor in cazul in care arenda se plateste in fructe
Art. 1844 – Plata arendei in fructe
Art. 1845 – Caracterul executoriu
Art. 1846 – Cesiunea arendarii
Art. 1847 – Interdictia subarendarii
Art. 1848 – Reinnoirea arendarii
Art. 1849 – Dreptul de preemptiune
Art. 1850 – Cazuri speciale de incetare a contractului
CAPITOLUL VI – Contractul de antrepriza
SECTIUNEA 1- Reguli comune privind contractul de antrepriza
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1851 – Notiune
Art. 1852 – Contractul de subantrepriza
Art. 1853 – Incapacitati
Art. 1854 – Pretul
Art. 1855 – Delimitarea fata de vanzare
Art. 1856 – Actiunea directa a lucratorilor
SUBSECTIUNEA 2 – Obligatiile partilor
Art. 1857 – Procurarea, pastrarea si intrebuintarea materialelor
Art. 1858 – Informarea beneficiarului
Art. 1859 – Neluarea masurilor necesare de catre beneficiar
Art. 1860 – Pieirea lucrarii inainte de receptie
Art. 1861 – Controlul executarii lucrarii
Art. 1862 – Receptia lucrarii
Art. 1863 – Garantia contra viciilor si pentru calitatile convenite
Art. 1864 – Exigibilitatea pretului
Art. 1865 – Pretul estimat
Art. 1866 – Pretul stabilit in functie de valoarea lucrarilor sau serviciilor
Art. 1867 – Pretul forfetar
Art. 1868 – Vanzarea bunurilor neridicate in termen
Art. 1869 – Ipoteca legala
SUBSECTIUNEA 3 – incetarea contractului
Art. 1870 – Decesul beneficiarului
Art. 1871 – Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa contractul
Art. 1872 – Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila antreprenorului
Art. 1873 – Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila beneficiarului
SECTIUNEA a 2-a – Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii
Art. 1874 – Notiune
Art. 1875 – Obligatii accesorii ale beneficiarului
Art. 1876 – Controlul executarii lucrarilor
Art. 1877 – Imprejurari care impiedica executarea lucrarilor
Art. 1878 – Receptia lucrarilor. Riscul contractului
Art. 1879 – Raspunderea pentru vicii
Art. 1880 – Inceputul prescriptiei privind raspunderea pentru vicii
CAPITOLUL VII – Contractul de societate
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1881 – Notiune
Art. 1882 – Conditii de validitate
Art. 1883 – Regimul aporturilor
Art. 1884 – Forma contractului
Art. 1885 – Durata societatii
Art. 1886 – Raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori
Art. 1887 – Domeniul de aplicare
Art. 1888 – Formele societare
Art. 1889 – Dobandirea personalitatii juridice
SECTIUNEA a 2-a – Societatea simpla
SUBSECTIUNEA 1 – incheierea contractului de societate
Art. 1890 – Conditii de forma
Art. 1891 – Modificarea contractului de societate
Art. 1892 – Personalitatea juridica
Art. 1893 – Societatile de fapt
SUBSECTIUNEA 2 – Efectele contractului de societate
Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
Art. 1894 – Formarea capitalului social
Art. 1895 – Realizarea aporturilor
Art. 1896 – Aportul in bunuri
Art. 1897 – Aportul in bunuri incorporale
Art. 1898 – Aportul in numerar
Art. 1899 – Aporturile in prestatii si cunostinte specifice
Art. 1900 – Regimul partilor de interes
Art. 1901 – Transmiterea partilor de interes
Art. 1902 – Participarea la profit si pierderi
Art. 1903 – Obligatia de neconcurenta
Art. 1904 – Folosirea bunurilor sociale
Art. 1905 – Folosirea fondurilor comune
Art. 1906 – Distributia platii datoriilor debitorului comun
Art. 1907 – Cheltuielile facute pentru societate
Art. 1908 – Asocierea asupra drepturilor sociale si cedarea acestora
Art. 1909 – Promisiunea asupra drepturilor sociale
Art. 1910 – Hotararile privind societatea
Art. 1911 – Adoptarea hotararilor
Art. 1912 – Contestarea hotararilor
Administrarea societatii
Art. 1913 – Numirea administratorilor
Art. 1914 – Limitele si revocarea mandatului de administrator
Art. 1915 – Raspunderea administratorilor
Art. 1916 – Pluralitatea de administratori
Art. 1917 – Adoptarea deciziilor
Art. 1918 – Drepturile asociatilor care nu sunt administratori
Art. 1919 – Reprezentarea in justitie
Obligatiile asociatilor fata de terti
Art. 1920 – Obligatiile fata de creditorii societatii
Art. 1921 – Raspunderea asociatilor aparenti
Art. 1922 – Raspunderea asociatilor oculti
Art. 1923 – Interdictia emiterii instrumentelor financiare
Art. 1924 – Obligatiile administratorilor fata de terti
SUBSECTIUNEA 3 – Pierderea calitatii de asociat
Art. 1925 – Cazuri generale
Art. 1926 – Retragerea din societatea cu durata nedeterminata
Art. 1927 – Retragerea din societatea cu durata determinata
Art. 1928 – Excluderea din societate
Art. 1929 – Drepturile asociatului exclus
SUBSECTIUNEA 4 – incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii
Art. 1930 – Cazurile generale de incetare
Art. 1931 – Prelungirea tacita a contractului de societate
Art. 1932 – Nulitatea societatii
Art. 1933 – Regimul nulitatii
Art. 1934 – Regularizarea societatii
Art. 1935 – Efectele nulitatii
Art. 1936 – Raspunderea pentru nulitatea societatii
Art. 1937 – Pieirea bunurilor subscrise ca aport
Art. 1938 – Alte cazuri de incetare
Art. 1939 – Continuarea contractului in cazul mortii unui asociat
Art. 1940 – Drepturile mostenitorilor in cadrul societatii
SUBSECTIUNEA 5 – Lichidarea societatii
Art. 1941 – Numirea si revocarea lichidatorului
Art. 1942 – Obligatiile si raspunderea lichidatorilor
Art. 1943 – Inventarul
Art. 1944 – Puterile lichidatorilor
Art. 1945 – Plata datoriilor sociale
Art. 1946 – Restituirea aporturilor si impartirea excedentului ramas in urma lichidarii
Art. 1947 – Suportarea pasivului
Art. 1948 – Imparteala bunurilor sociale
SECTIUNEA a 3-a – Asocierea in participatie
Art. 1949 – Notiune
Art. 1950 – Proba
Art. 1951 – Personalitatea juridica
Art. 1952 – Regimul aporturilor
Art. 1953 – Raporturile dintre asociati si fata de terti
Art. 1954 – Forma si conditiile asocierii
CAPITOLUL VIII – Contractul de transport
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 1955 – Notiune
Art. 1956 – Dovada contractului
Art. 1957 – Modalitati de transport
Art. 1958 – Domeniul de aplicare
Art. 1959 – Raspunderea transportatorului
Art. 1960 – Substituirea
SECTIUNEA a 2-a – Contractul de transport de bunuri
Art. 1961 – Documentul de transport
Art. 1962 – Pluralitatea de exemplare. Recipisa de primire
Art. 1963 – Documente de transport individuale
Art. 1964 – Documente de transport negociabile
Art. 1965 – Transmiterea documentelor de transport la ordin sau la purtator
Art. 1966 – Ambalajul
Art. 1967 – Predarea bunurilor transportatorului
Art. 1968 – Obligatia de a transporta bunurile
Art. 1969 – Termenul de transport
Art. 1970 – Suspendarea transportului si contraordinul
Art. 1971 – Impiedicarea executarii transportului. Consecinte
Art. 1972 – Modificari aduse de transportator
Art. 1973 – Dreptul de dispozitie ulterioara
Art. 1974 – Trecerea dreptului la destinatar
Art. 1975 – Dreptul de refuz al transportatorului
Art. 1976 – Obligatia de predare si de informare
Art. 1977 – Data dobandirii drepturilor si obligatiilor de catre destinatar
Art. 1978 – Pretul si alte cheltuieli
Art. 1979 – Constatarea starii bunului
Art. 1980 – Plata sumelor datorate transportatorului
Art. 1981 – Imposibilitatea predarii bunurilor
Art. 1982 – Garantarea creantelor transportatorului
Art. 1983 – Predarea bunurilor fara incasarea sumelor datorate
Art. 1984 – Raspunderea transportatorului
Art. 1985 – Repararea prejudiciului
Art. 1986 – Restituirea pretului si a cheltuielilor
Art. 1987 – Calcularea cuantumului despagubirii
Art. 1988 – Cazuri speciale
Art. 1989 – Limitarea raspunderii
Art. 1990 – Agravarea raspunderii
Art. 1991 – Inlaturarea raspunderii
Art. 1992 – Raspunderea pentru neefectuarea transportului sau pentru intarziere
Art. 1993 – Raspunderea pentru rambursuri si formalitati vamale
Art. 1994 – Cazuri de decadere
Art. 1995 – Clauze de exonerare sau inlaturare a raspunderii
Art. 1996 – Bunurile periculoase
Art. 1997 – Raspunderea expeditorului
Art. 1998 – Transportatorul care se obliga sa transporte pe liniile altuia
Art. 1999 – Raspunderea in transportul succesiv sau combinat
Art. 2000 – Raporturile dintre transportatorii succesivi
Art. 2001 – Reprezentarea in transportul succesiv sau combinat
SECTIUNEA a 3-a – Contractul de transport de persoane si bagaje
Art. 2002 – Continutul obligatiei de a transporta
Art. 2003 – Obligatii ale partilor
Art. 2004 – Raspunderea pentru persoana calatorului
Art. 2005 – Raspunderea pentru bagaje si alte bunuri
Art. 2006 – Raspunderea in cadrul transportului succesiv sau combinat
Art. 2007 – Cedarea drepturilor din contractul de transport
Art. 2008 – Inlaturarea raspunderii
CAPITOLUL IX – Contractul de mandat
SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 2009 – Notiune
Art. 2010 – Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros
Art. 2011 – Felurile mandatului
Art. 2012 – Puterea de reprezentare
SECTIUNEA a 2-a – Mandatul cu reprezentare
SUBSECTIUNEA 1 – Forma si intinderea mandatului
Art. 2013 – Forma mandatului
Art. 2014 – Cazul special de acceptare tacita
Art. 2015 – Durata mandatului
Art. 2016 – Intinderea mandatului
SUBSECTIUNEA 2 – Obligatiile mandatarului
Art. 2017 – Executarea mandatului
Art. 2018 – Diligenta mandatarului
Art. 2019 – Obligatia de a da socoteala
Art. 2020 – Dobanzile la sumele datorate
Art. 2021 – Raspunderea pentru obligatiile tertilor
Art. 2022 – Pluralitatea de mandatari
Art. 2023 – Substituirea facuta de mandatar
Art. 2024 – Masuri de conservare a bunurilor mandantului
SUBSECTIUNEA 3 – Obligatiile mandantului
Art. 2025 – Sumele necesare executarii mandatului
Art. 2026 – Despagubirea mandatarului
Art. 2027 – Remuneratia mandatarului
Art. 2028 – Pluralitatea de mandanti
Art. 2029 – Dreptul de retentie al mandatarului
SUBSECTIUNEA 4 – incetarea mandatului
Art. 2030 – Modurile de incetare
Art. 2031 – Conditiile revocarii
Art. 2032 – Efectele revocarii
Art. 2033 – Publicitatea revocarii procurii autentice notariale
Art. 2034 – Renuntarea mandatarului
Art. 2035 – Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti
Art. 2036 – Necunoasterea cauzei de incetare a mandatului
Art. 2037 – Mentinerea unor obligatii ale mandatarului
Art. 2038 – Incetarea mandatului in caz de pluralitate de mandatari
SECTIUNEA a 3-a – Mandatul fara reprezentare
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 2039 – Notiune
Art. 2040 – Efectele fata de terti
Art. 2041 – Bunurile dobandite de mandatar
Art. 2042 – Creditorii mandatarului
SUBSECTIUNEA 2 – Contractul de comision
Art. 2043 – Notiune
Art. 2044 – Proba contractului
Art. 2045 – Obligatiile tertului contractant
Art. 2046 – Cedarea actiunilor
Art. 2047 – Vanzarea pe credit
Art. 2048 – Instructiunile comitentului
Art. 2049 – Comisionul
Art. 2050 – Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate
Art. 2051 – Revocarea comisionului
Art. 2052 – Raspunderea comisionarului
Art. 2053 – Dreptul de retentie apartinand comisionarului
SUBSECTIUNEA 3 – Contractul de consignatie
Art. 2054 – Notiune
Art. 2055 – Proba
Art. 2056 – Pretul vanzarii
Art. 2057 – Remiterea, inspectarea, controlul si reluarea bunurilor
Art. 2058 – Remuneratia consignatarului
Art. 2059 – Cheltuielile de conservare, vanzare a bunurilor si executare a contractului
Art. 2060 – Primirea, pastrarea si asigurarea bunurilor
Art. 2061 – Vanzarea pe credit
Art. 2062 – Dreptul de retentie
Art. 2063 – Incetarea contractului
SUBSECTIUNEA 4 – Contractul de expeditie
Art. 2064 – Notiune
Art. 2065 – Revocarea
Art. 2066 – Contraordinul
Art. 2067 – Obligatiile expeditorului
Art. 2068 – Raspunderea expeditorului
Art. 2069 – Drepturile expeditorului
Art. 2070 – Expeditorul transportator
Art. 2071 – Termenul de prescriptie
CAPITOLUL X – Contractul de agentie
Art. 2072 – Notiune
Art. 2073 – Domeniul de aplicare
Art. 2074 – Exclusivitatea
Art. 2075 – Clauza de neconcurenta
Art. 2076 – Vanzarea pe credit
Art. 2077 – Reclamatiile privind bunurile
Art. 2078 – Forma contractului
Art. 2079 – Obligatiile agentului
Art. 2080 – Obligatiile comitentului
Art. 2081 – Renuntarea comitentului la incheierea contractelor sau actelor de comert negociate
Art. 2082 – Remuneratia agentului
Art. 2083 – Conditiile comisionului
Art. 2084 – Remunerarea dupa incetarea contractului
Art. 2085 – Dreptul la comision
Art. 2086 – Dreptul la comision in cazul contractelor neexecutate
Art. 2087 – Calculul valorii comisionului
Art. 2088 – Durata contractului
Art. 2089 – Denuntarea unilaterala
Art. 2090 – Denuntarea unilaterala in cazuri speciale
Art. 2191 – Depozitul de fonduri
Art. 2092 – Exceptii
Art. 2093 – Ineficacitatea clauzei de neconcurenta
Art. 2094 – Dispozitiile imperative
Art. 2095 – Alte dispozitii aplicabile
CAPITOLUL XI – Contractul de intermediere
Art. 2096 – Notiune
Art. 2097 – Remunerarea intermediarului
Art. 2098 – Restituirea cheltuielilor
Art. 2099 – Remuneratia in cazul pluralitatii de intermediari
Art. 2100 – Obligatia de informare
Art. 2101 – Comunicarea incheierii contractului intermediat
Art. 2102 – Reprezentarea partilor intermediate
CAPITOLUL XII – Contractul de depozit
SECTIUNEA 1 – Reguli comune privind contractul de depozit
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 2103 – Notiune
Art. 2104 – Proba
Art. 2105 – Delimitarea
Art. 2106 – Remuneratia depozitarului
SUBSECTIUNEA 2 – Obligatiile depozitarului
Art. 2107 – Diligenta depozitarului
Art. 2108 – Folosirea bunului
Art. 2109 – Raspunderea depozitarului incapabil
Art. 2110 – Dovada proprietatii
Art. 2111 – Modul de executare
Art. 2112 – Incredintarea bunului
Art. 2113 – Incredintarea bunului catre subdepozitar
Art. 2114 – Raspunderea
Art. 2115 – Denuntarea depozitului
Art. 2116 – Restituirea bunului
Art. 2117 – Restituirea catre mostenitorul deponentului
Art. 2118 – Restituirea fructelor si plata dobanzilor
Art. 2119 – Pluralitatea de deponenti sau de depozitari
Art. 2120 – Cazurile de nerestituire a bunului
Art. 2121 – Obligatia mostenitorului depozitarului
SUBSECTIUNEA 3 – Obligatiile deponentului
Art. 2122 – Cheltuielile si despagubirile
Art. 2123 – Plata remuneratiei
SECTIUNEA a 2-a – Depozitul necesar
Art. 2124 – Notiune
Art. 2125 – Obligatia de acceptare
Art. 2126 – Regim juridic
SECTIUNEA a 3-a – Depozitul hotelier
Art. 2127 – Raspunderea pentru bunurile aduse in hotel
Art. 2128 – Raspunderea limitata
Art. 2129 – Raspunderea nelimitata
Art. 2130 – Lipsa raspunderii
Art. 2131 – Obligatii ale hotelierului
Art. 2132 – Cazul special
Art. 2133 – Dovada
Art. 2134 – Decaderea din dreptul la repararea prejudiciului
Art. 2135 – Dreptul de retentie
Art. 2136 – Valorificarea bunurilor
Art. 2137 – Localuri asimilate hotelurilor
SECTIUNEA a 4-a – Sechestrul conventional
Art. 2138 – Notiune
Art. 2139 – Obligatiile, drepturile si puterile administratorului-sechestru
Art. 2140 – Conservarea si instrainarea obiectului sechestrului
Art. 2141 – Liberarea administratorului-sechestru
Art. 2142 – Remuneratia, cheltuielile si despagubirile
Art. 2143 – Sechestrul judiciar
CAPITOLUL XIII – Contractul de imprumut
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 2144 – Felurile imprumutului
Art. 2145 – Promisiunea de imprumut
SECTIUNEA a 2-a – imprumutul de folosinta
Art. 2146 – Notiune
Art. 2147 – Calitatea de comodant
Art. 2148 – Obligatia comodatarului
Art. 2149 – Pieirea sau deteriorarea bunului
Art. 2150 – Posibilitatea salvarii bunului
Art. 2151 – Cheltuielile facute cu bunul
Art. 2152 – Raspunderea comodantului pentru vicii ascunse
Art. 2153 – Dreptul de retentie
Art. 2154 – Pluralitatea de comodatari
Art. 2155 – Restituirea bunului
Art. 2156 – Restituirea anticipata
Art. 2157 – Titlul executoriu
SECTIUNEA a 3-a – imprumutul de consumatie
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 2158 – Notiune. Capacitate
Art. 2159 – Natura imprumutului
Art. 2160 – Transferul proprietatii si al riscurilor.
Art. 2161 – Termenul de restituire stabilit de parti
Art. 2162 – Termenul de restituire stabilit de instanta
Art. 2163 – Prescriptia
Art. 2164 – Restituirea imprumutului
Art. 2165 – Titlul executoriu
Art. 2166 – Raspunderea pentru vicii
SUBSECTIUNEA a 2-a – imprumutul cu dobanda
Art. 2167 – Domeniul de aplicare
Art. 2168 – Modalitati ale dobanzii
Art. 2169 – Curgerea dobanzii
Art. 2170 – Plata anticipata a dobanzii
CAPITOLUL XIV – Contractul de cont curent
Art. 2171 – Notiune
Art. 2172 – Creditele excluse
Art. 2173 – Efectele principale
Art. 2174 – Drepturile la plata comisioanelor si la restituirea cheltuielilor
Art. 2175 – Actiunile si exceptiile referitoare la acte si operatiunile trecute in cont
Art. 2176 – Garantiile creantelor inscrise in cont
Art. 2177 – Inscrierea unui titlu de credit
Art. 2178 – Inscrierea unei creante sub rezerva incasarii
Art. 2179 – Incheierea contului
Art. 2180 – Aprobarea contului
Art. 2181 – Executarea si poprirea
Art. 2182 – Termenul de prescriptie
Art. 2183 – Incetarea contractului de cont curent
CAPITOLUL XV – Contul bancar curent si alte contracte bancare
SECTIUNEA 1 – Contul bancar curent
Art. 2184 – Dreptul de a dispune de soldul creditor
Art. 2185 – Compensarea reciproca a soldurilor
Art. 2186 – Cotitularii unui cont curent
Art. 2187 – Contul curent indiviz
Art. 2188 – Denuntarea unilaterala
Art. 2189 – Executarea imputernicirilor primite
Art. 2190 – Termenul de prescriptie
SECTIUNEA a 2-a – Depozitul bancar
Art. 2191 – Depozitul de fonduri
Art. 2192 – Depozitul de titluri
SECTIUNEAa 3-a – Facilitatea de credit
Art. 2193 – Notiune
Art. 2194 – Utilizarea creditului
Art. 2195 – Denuntarea unilaterala
SECTIUNEA a 4-a – inchirierea casetelor de valori
Art. 2196 – Obligatia prestatorului
Art. 2197 – Deschiderea casetei de valori
Art. 2198 – Deschiderea fortata a casetei de valori
CAPITOLUL XVI – Contractul de asigurare
SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 2199 – Notiune
Art. 2200 – Forma si dovada
Art. 2201 – Polita de asigurare
Art. 2202 – Categoriile de polite de asigurare
Art. 2203 – Informatiile privind riscul
Art. 2204 – Declaratiile inexacte sau reticenta privind riscul
Art. 2205 – Lipsa riscului asigurat
Art. 2206 – Plata primelor de asigurare
Art. 2207 – Comunicarea producerii riscului asigurat
Art. 2208 – Plata indemnizatiei de asigurare
Art. 2209 – Denuntarea unilaterala a contractului
Art. 2210 – Subrogarea asiguratorului
Art. 2211 – Opozabilitatea contractului
Art. 2212 – Cesiunea asigurarii
Art. 2213 – Domeniul de aplicare
SECTIUNEA a 2-a – Asigurarea de bunuri
Art. 2214 – Notiune
Art. 2215 – Interesul asigurarii
Art. 2216 – Prevenirea producerii riscului asigurat
Art. 2217 – Despagubirea
Art. 2218 – Asigurarea partiala
Art. 2219 – Asigurarea multipla
Art. 2220 – Instrainarea bunului asigurat
SECTIUNEA a 3-a – Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
Art. 2221 – Asigurarile de credite si garantii
Art. 2222 – Asigurarile de pierderi financiare
SECTIUNEAa 4-a – Asigurarea de raspundere civila
Art. 2223 – Notiune
Art. 2224 – Drepturile tertelor persoane pagubite
Art. 2225 – Stabilirea despagubirii
Art. 2226 – Plata despagubirii
SECTIUNEA a 5-a – Asigurarea de persoane
Art. 2227 – Notiune
Art. 2228 – Riscul privind o alta persoana
Art. 2229 – Renuntarea la contract
Art. 2230 – Beneficiarul indemnizatiei
Art. 2231 – Desemnarea beneficiarului
Art. 2232 – Pluralitatea de beneficiari
Art. 2233 – Producerea cu intentie a riscului asigurat
Art. 2234 – Rezerva de prime
Art. 2235 – Repunerea in vigoare a asigurarii
Art. 2236 – Dreptul la indemnizatie
Art. 2237 – Prescriptia
Art. 2238 – Obligatia de informare
SECTIUNEA a 6-a – Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea
Art. 2239 – Coasigurarea
Art. 2240 – Reasigurarea
Art. 2241 – Retrocesiunea.
CAPITOLUL XVII – Contractul de renta viagera
Art. 2242 – Notiune
Art. 2243 – Modurile de constituire
Art. 2244 – Constituirea pe durata vietii mai multor persoane
Art. 2245 – Constituirea in favoarea mai multor persoane
Art. 2246 – Constituirea pe durata vietii unui tert deja decedat
Art. 2247 – Constituirea pe durata vietii unei persoane afectate de o boala letala
Art. 2248 – Plata ratelor de renta.
Art. 2249 – Garantia legala
Art. 2250 – Executarea silita a ratelor
Art. 2251 – Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului
Art. 2252 – Irevocabilitatea contractului
Art. 2253 – Insesizabilitatea rentei
CAPITOLUL XVIII – Contractul de intretinere
Art. 2254 – Notiune
Art. 2255 – Forma contractului
Art. 2256 – Aplicarea regulilor de la renta viagera
Art. 2257 – Intinderea obligatiei de intretinere
Art. 2258 – Caracterul incesibil si insesizabil al intretinerii
Art. 2259 – Protectia creditorilor partilor
Art. 2260 – Cazul special de revocare
Art. 2261 – Inlocuirea intretinerii prin renta
Art. 2262 – Regulile aplicabile in cazul inlocuirii intretinerii prin renta
Art. 2263 – Incetarea contractului de intretinere.
CAPITOLUL XIX – Jocul si pariul
Art. 2264 – Lipsa dreptului la actiune
Art. 2265 – Competitiile sportive
Art. 2266 – Jocurile si pariurile autorizate
CAPITOLUL XX – Tranzactia
Art. 2267 – Notiune
Art. 2268 – Domeniul de aplicare
Art. 2269 – Indivizibilitatea tranzactiei
Art. 2270 – Intinderea tranzactiei
Art. 2271 – Capacitatea de exercitiu
Art. 2272 – Conditiile de forma
Art. 2273 – Cauzele de nulitate
Art. 2274 – Tranzactia asupra unui contract nul
Art. 2275 – Inscrisurile false
Art. 2276 – Inscrisurile necunoscute
Art. 2277 – Tranzactia asupra unui proces terminat
Art. 2278 – Tranzactia constatata prin hotarare judecatoreasca
TITLUL X – Garantiile personale
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 2279 – Tipurile de garantii personale.
CAPITOLUL II – Fideiusiunea
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 2280 – Notiunea
Art. 2281 – Fideiusiunea obligatorie
Art. 2282 – Forma fideiusiunii
Art. 2283 – Consimtamantul debitorului principal
Art. 2284 – Beneficiarul fideiusiunii
Art. 2285 – Conditiile pentru a deveni fideiusor
Art. 2286 – Substituirea fideiusiunii legale sau judiciare
Art. 2287 – Litigiile cu privire la caracterul suficient al fideiusiunii
Art. 2288 – Obligatia principala
Art. 2289 – Limitele fideiusiunii
Art. 2290 – Intinderea fideiusiunii
Art. 2291 – Fideiusiunea partiala
Art. 2292 – Fideiusiunea asimilata
SECTIUNEA a 2-a – Efectele fideiusiunii
SUBSECTIUNEA 1 – Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor
Art. 2293 – Obligatia fideiusorului
Art. 2294 – Beneficiul de discutiune
Art. 2295 – Invocarea beneficiului de discutiune
Art. 2296 – Exceptiile invocate de fideiusor
Art. 2297 – Pluralitatea de fideiusori
Art. 2298 – Beneficiul de diviziune
Art. 2299 – Divizarea actiunii de catre creditor
Art. 2300 – Fideiusiunea solidara
Art. 2301 – Prorogarea termenului si decaderea din termen
Art. 2302 – Informarea fideiusorului
Art. 2303 – Renuntarea anticipata
Art. 2304 – Fideiusiunea data unui fideiusor
SUBSECTIUNEA 2 – Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor
Art. 2305 – Subrogarea fideiusorului.
Art. 2306 – Intinderea dreptului de regres
Art. 2307 – Regresul contra debitorului incapabil
Art. 2308 – Regresul contra mai multor debitori principali
Art. 2309 – Limitele regresului
Art. 2310 – Pierderea dreptului de regres
Art. 2311 – Instiintarea fideiusorului
Art. 2312 – Regresul anticipat
SUBSECTIUNEA 3 – Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori
Art. 2313 – Regresul contra celorlalti fideiusori
SECTIUNEA a 3-a – incetarea fideiusiunii
Art. 2314 – Confuziunea
Art. 2315 – Liberarea fideiusorului prin fapta creditorului
Art. 2316 – Liberarea fideiusorului pentru obligatiile viitoare sau nedeterminate
Art. 2317 – Stingerea obligatiei principale prin darea in plata
Art. 2318 – Urmarirea debitorului principal
Art. 2319 – Decesul fideiusorului
Art. 2320 – Cazul special
CAPITOLUL III – Garantiile autonome
Art. 2321 – Scrisoarea de garantie
Art. 2322 – Scrisoarea de confort
TITLUL XI – Privilegiile si garantiile reale
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 2323 – Domeniul de aplicare
Art. 2324 – Garantia comuna a creditorilor
Art. 2325 – Limitarea drepturilor creditorului
Art. 2326 – Egalitatea creditorilor
Art. 2327 – Cauzele de preferinta
Art. 2328 – Preferinta acordata statului
Art. 2329 – Clauzele de insesizabilitate
Art. 2330 – Stramutarea garantiei
Art. 2331 – Procedura stramutarii garantiei
Art. 2332 – Optiunea asiguratorului
CAPITOLUL II – Privilegiile
SECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 2333 – Notiune
Art. 2334 – Opozabilitatea privilegiilor
Art. 2335 – Prioritatea creantelor privilegiate fata de celelalte creante
Art. 2336 – Rangul privilegiilor intre ele
Art. 2337 – Stingerea privilegiilor
SECTIUNEA a 2-a – Privilegiile generale si privilegiile speciale
Art. 2338 – Privilegiile generale
Art. 2339 – Privilegiile speciale
Art. 2340 – Stingerea privilegiului special
Art. 2341 – Stramutarea privilegiului vanzatorului
SECTIUNEA a 3-a – Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci
Art. 2342 – Concursul cauzelor de preferinta
CAPITOLUL III – Ipoteca
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii comune
Art. 2343 – Notiune
Art. 2344 – Caracterele juridice
Art. 2345 – Drepturile creditorului ipotecar
Art. 2346 – Opozabilitatea ipotecii
Art. 2347 – Operatiunile asimilate
Art. 2348 – Exceptiile
Art. 2349 – Izvoarele ipotecii
SUBSECTIUNEA 2 – Obiectul si intinderea ipotecii
Art. 2350 – Obiectul ipotecii
Art. 2351 – Bunurile inalienabile sau insesizabile
Art. 2352 – Ipoteca nudei proprietati
Art. 2353 – Ipoteca unei cote-parti indivize
Art. 2354 – Intinderea creantei ipotecare
Art. 2355 – Extinderea ipotecii prin accesiune
Art. 2356 – Bunurile mobile accesorii unui imobil
Art. 2357 – Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri
Art. 2358 – Cesiunea ipotecii
Art. 2359 – Garantiile asupra navelor si aeronavelor
SUBSECTIUNEA 3 – Efectele ipotecii fata de terti
Art. 2360 – Dreptul de urmarire al creditorului ipotecar
Art. 2361 – Efectele ipotecii fata de dobanditorul bunului
Art. 2362 – Drepturile reale anterioare ale tertului dobanditor
Art. 2363 – Regresul dobanditorului care a platit datoria
Art. 2364 – Conservarea actiunii personale
SUBSECTIUNEA 4 – Ipotecile conventionale
Art. 2365 – Dreptul de a ipoteca
Art. 2366 – Constituitorul ipotecii
Art. 2367 – Ipoteca unui drept anulabil sau conditional
Art. 2368 – Ipoteca asupra unei universalitati de bunuri
Art. 2369 – Obligatiile garantate
Art. 2370 – Obligatiile viitoare sau eventuale
Art. 2371 – Garantia constituita in avans
Art. 2372 – Continutul contractului de ipoteca
Art. 2373 – Drepturile constituitorului
Art. 2374 – Indatoririle celui care a constituit ipoteca
Art. 2375 – Daunele-Interese
Art. 2376 – Clauza de inalienabilitate
SECTIUNEA a 2-a – Ipoteca imobiliara
SUBSECTIUNEA 1 – Constituirea ipotecii imobiliare
Art. 2377 – Inscrierea in cartea funciara
Art. 2378 – Forma contractului
Art. 2379 – Obiectul ipotecii imobiliare
Art. 2380 – Ipoteca asupra unei constructii viitoare
Art. 2381 – Inscrierea ipotecii
Art. 2382 – Extinderea ipotecii asupra amelioratiunilor
Art. 2383 – Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului
SUBSECTIUNEA 2 – Drepturile si obligatiile partilor
Art. 2384 – Clauzele de inalienabilitate
Art. 2385 – Antihreza
SUBSECTIUNEA 3 – Ipotecile legale
Art. 2386 – Creantele care beneficiaza de ipoteca legala
SECTIUNEA a 3-a – Ipoteca mobiliara
SUBSECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Constituirea ipotecii
Art. 2387 – Constituirea si eficacitatea ipotecii
Art. 2388 – Forma contractului de ipoteca
Art. 2389 – Obiectul ipotecii mobiliare
Art. 2390 – Ipoteca instrumentelor financiare
Art. 2391 – Descrierea bunului ipotecat
Art. 2392 – Extinderea ipotecii asupra produselor
Art. 2393 – Instrainarea bunului ipotecat
Drepturile si obligatiile partilor
Art. 2394 – Dreptul de inspectie
Art. 2395 – Dreptul de a culege fructele bunului ipotecat
Art. 2396 – Exigibilitatea anticipata
Art. 2397 – Declaratiile privitoare la ipoteca
SUBSECTIUNEA 2 – Ipotecile asupra creantelor
Dispozitii comune
Art. 2398 – Obiectul ipotecii
Art. 2399 – Intinderea ipotecii asupra unei universalitati de creante
Art. 2400 – Notificarea debitorului creantei ipotecate
Art. 2401 – Plata creantei grevate de ipoteca
Art. 2402 – Ipoteca unei creante garantate cu ipoteca
Drepturile si obligatiile partilor
Art. 2403 – Actiunile impotriva debitorului creantei grevate
Art. 2404 – Drepturile creditorului ipotecar
Art. 2405 – Imputarea sumelor percepute
Art. 2406 – Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca
Art. 2407 – Urmarirea sumelor neplatite
Art. 2408 – Remiterea diferentei
SUBSECTIUNEA 3 – Perfectarea ipotecilor mobiliare
Art. 2409 – Ipotecile mobiliare perfecte
Art. 2410 – Publicitatea ipotecii asupra conturilor
Art. 2411 – Publicitatea ipotecii asupra instrumentelor financiare
Art. 2412 – Conservarea rangului ipotecii
SUBSECTIUNEA 4 – inscrierea ipotecilor mobiliare
Art. 2413 – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Art. 2414 – Validitatea ipotecii
Art. 2415 – Efectul inscrierii
Art. 2416 – Neconcordante intre aviz si contractul de ipoteca
Art. 2417 – Notificarea inscrierii
Art. 2418 – Domiciliul partilor
Art. 2419 – Obligatia de radiere
SECTIUNEA a 4-a – Concursul intre creditorii ipotecari
Art. 2420 – Concursul ipotecilor mobiliare
Art. 2421 – Concursul ipotecilor imobiliare
Art. 2422 – Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare
Art. 2423 – Concursul dintre ipotecile inscrise si gaj
Art. 2424 – Concursul dintre ipotecile generale si ipotecile speciale
Art. 2425 – Ipotecile mobiliare privilegiate
Art. 2426 – Ipoteca asupra conturilor
Art. 2427 – Cesiunea ipotecii. Schimbarea rangului
SECTIUNEA a 5-a – Stingerea ipotecilor
Art. 2428 – Stingerea ipotecilor
CAPITOLUL IV – Executarea ipotecii
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 2429 – Executarea ipotecilor
Art. 2430 – Conditiile executarii
Art. 2431 – Titlurile executorii
Art. 2432 – Alte cai de realizare a creantei
Art. 2433 – Interdictia pactului comisoriu
Art. 2434 – Discutiunea bunurilor mobile
SECTIUNEA a 2-a – Executarea ipotecii mobiliare
SUBSECTIUNEA 1 – Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
Deposedarea debitorului
Art. 2435 – Drepturile creditorului
Art. 2436 – Urmarirea accesoriilor unui imobil
Art. 2437 – Separarea accesoriilor unui imobil
Art. 2438 – Dreptul de a prelua bunurile
Art. 2439 – Preluarea bunului
Art. 2440 – Preluarea bunului prin mijloace proprii
Art. 2441 – Remiterea bunului ipotecat
Art. 2442 – Preluarea silita a bunului
Art. 2443 – Obligatiile executorului judecatoresc
Art. 2444 – Drepturile si obligatiile creditorului
Vanzarea bunului ipotecat
Art. 2445 – Vanzarea bunurilor ipotecate
Art. 2446 – Vanzarea comercial rezonabila
Art. 2447 – Vanzarea bunului aflat in posesia debitorului
Art. 2448 – Cumpararea de catre creditor
Art. 2449 – Notificarea vanzarii
Art. 2450 – Destinatarii notificarii
Art. 2451 – Continutul notificarii
Art. 2452 – Opozitia la executare
Art. 2453 – Plata creantei ipotecare
Art. 2454 – Preferinta la executare
Art. 2455 – Dobandirea lucrului de catre cumparator
Art. 2456 – Obligatia personala a debitorului
Art. 2457 – Vanzarea bunului care nu apartine debitorului
Art. 2458 – Locatiunea bunului dupa vanzare
Art. 2459 – Distribuirea sumelor realizate
Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
Art. 2460 – Preluarea bunului ipotecat in contul creantei
Art. 2461 – Notificarea ofertei de preluare in contul creantei
Art. 2462 – Opunerea la preluarea in contul creantei
Art. 2463 – Efectele preluarii in contul creantei
SUBSECTIUNEA 2 – Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
Art. 2464 – Ipoteca asupra titlurilor reprezentative
SUBSECTIUNEA 3 – Executarea ipotecii asupra creantelor
Art. 2465 – Ipoteca asupra creantelor
Art. 2466 – Ipoteca asupra conturilor
Art. 2467 – Conduita creditorului
SUBSECTIUNEA 4 – Preluarea bunului in vederea administrarii
Art. 2468 – Conditiile
Art. 2469 – Administratorul
Art. 2470 – Obligatiile administratorului
Art. 2471 – Conservarea drepturilor locatarului
Art. 2472 – Incetarea administrarii
Art. 2473 – Obligatiile creditorului la incetarea administrarii
SUBSECTIUNEA 5 – Sanctiuni
Art. 2474 – Incalcarea regulilor privitoare la preluarea bunului
Art. 2475 – Incalcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii
Art. 2476 – Stabilirea valorii bunului
Art. 2477 – Incalcarea regulilor privitoare la distribuirea pretului
SECTIUNEA a 3-a – Executarea ipotecilor imobiliare
Art. 2478 – Discutiunea bunurilor ipotecate
Art. 2479 – Regulile aplicabile
CAPITOLUL V – Gajul
SECTIUNEA 1 – Constituirea gajului
Art. 2480 – Obiectul gajului
Art. 2481 – Constituirea gajului
Art. 2482 – Publicitatea gajului
Art. 2483 – Detinerea bunului de catre creditor
Art. 2484 – Detinerea prin intermediul unui tert
Art. 2485 – Conservarea gajului
Art. 2486 – Restituirea bunului catre creditor
SECTIUNEA a 2-a – Drepturile si obligatiile creditorului gajist
Art. 2487 – Drepturile si obligatiile creditorului gajist
Art. 2488 – Fructele bunului gajat
Art. 2489 – Rascumpararea titlurilor participative
Art. 2490 – Pieirea bunului
Art. 2491 – Cheltuielile de conservare
Art. 2492 – Restituirea bunului catre debitor
Art. 2493 – Indivizibilitatea gajului
Art. 2494 – Aplicarea regulilor privitoare la ipoteca
CAPITOLUL VI – Dreptul de retentie
Art. 2495 – Notiune
Art. 2496 – Exceptii
Art. 2497 – Indatoririle celui care exercita dreptul de retentie
Art. 2498 – Opozabilitatea dreptului de retentie
Art. 2499 – Stingerea dreptului de retentie
CARTEA VI – Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor
TITLUL I – Prescriptia extinctiva
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 2500 – Obiectul prescriptiei extinctive
Art. 2501 – Prescriptibilitatea dreptului la actiune
Art. 2502 – Imprescriptibilitatea dreptului la actiune. Cazuri
Art. 2503 – Prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii
Art. 2504 – Prescriptia dreptului la actiune privind creanta garantata
Art. 2505 – Compensatia si dreptul de retentie
Art. 2506 – Efectele prescriptiei implinite
Art. 2507 – Renuntarea la prescriptie
Art. 2508 – Felurile renuntarii la prescriptie
Art. 2509 – Persoanele care nu pot renunta la prescriptie
Art. 2510 – Efectele renuntarii la prescriptie
Art. 2511 – Intinderea renuntarii la prescriptie
Art. 2512 – Invocarea prescriptiei de partea interesata
Art. 2513 – Momentul pana la care se poate invoca prescriptia
Art. 2514 – Invocarea prescriptiei de catre alte persoane
Art. 2515 – Regulile aplicabile prescriptiei extinctive
Art. 2516 – Domeniul de aplicare
CAPITOLUL II – Termenul prescriptiei extinctive
Art. 2517 – Termenul general de 3 ani
Art. 2518 – Termenul de prescriptie de 10 ani. Cazuri
Art. 2519 – Termenul de prescriptie de 2 ani
Art. 2520 – Termenul de prescriptie de un an. Cazuri
Art. 2521 – Termenul de prescriptie de un an. Alte cazuri
Art. 2522 – Repunerea in termenul de prescriptie
CAPITOLUL III – Cursul prescriptiei extinctive
SECTIUNEA 1 – inceputul prescriptiei extinctive
Art. 2523 – Regula generala
Art. 2524 – Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face
Art. 2525 – Dreptul la actiunea in restituirea prestatiilor
Art. 2526 – Dreptul la actiunea in executarea prestatiilor succesive
Art. 2527 – Dreptul la actiunea in materia asigurarilor
Art. 2528 – Dreptul la actiunea in repararea pagubei cauzate printr-o fapta ilicita
Art. 2529 – Dreptul la actiunea in anularea actului juridic
Art. 2530 – Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii aparente
Art. 2531 – Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii ascunse
SECTIUNEA a 2-a – Suspendarea prescriptiei extinctive
Art. 2532 – Cazurile generale de suspendare a prescriptiei
Art. 2533 – Suspendarea prescriptiei in materie succesorala
Art. 2534 – Efectele suspendarii prescriptiei
Art. 2535 – Beneficiul suspendarii prescriptiei
Art. 2536 – Extinderea efectului suspensiv
SECTIUNEA a 3-a – intreruperea prescriptiei extinctive
Art. 2537 – Cazurile de intrerupere a prescriptiei
Art. 2538 – Recunoasterea dreptului
Art. 2539 – Cererea de chemare in judecata sau de arbitrare
Art. 2540 – Punerea in intarziere
Art. 2541 – Efectele intreruperii prescriptiei
Art. 2542 – Beneficiul intreruperii prescriptiei
Art. 2543 – Extinderea efectului intreruptiv
CAPITOLUL IV – Implinirea prescriptiei
Art. 2544 – Calculul prescriptiei
TITLUL II – Regimul general al termenelor de decadere
Art. 2545 – Instituirea termenului de decadere
Art. 2546 – Limita stabilirii termenelor de decadere
Art. 2547 – Aplicarea regulilor de la prescriptie
Art. 2548 – Regimul termenelor de decadere
Art. 2549 – Renuntarea la beneficiul decaderii
Art. 2550 – Invocarea decaderii
TITLUL III – Calculul termenelor
Art. 2551 – Regulile aplicabile
Art. 2552 – Termenul stabilit pe saptamani, luni sau ani
Art. 2553 – Termenul stabilit pe zile
Art. 2554 – Prorogarea termenului
Art. 2555 – Termenul stabilit pe ore
Art. 2556 – Prezumtia efectuarii in termen a actelor
CARTEA VII – Dispozitii de drept international privat
TITLUL I – Dispozitii generale
Art. 2557 – Obiectul reglementarii
Art. 2558 – Calificarea
Art. 2559 – Retrimiterea
Art. 2560 – Sistemele plurilegislative
Art. 2561 – Reciprocitatea
Art. 2562 – Continutul legii straine
Art. 2563 – Interpretarea si aplicarea legii straine
Art. 2564 – Inlaturarea aplicarii legii straine
Art. 2565 – Inlaturarea exceptionala a legii aplicabile
Art. 2566 – Normele de aplicatie imediata
Art. 2567 – Recunoasterea drepturilor castigate
Art. 2568 – Legea nationala
Art. 2569 – Determinarea si proba cetateniei
Art. 2570 – Determinarea si proba resedintei obisnuite
Art. 2571 – Nationalitatea persoanei juridice
TITLUL II – Conflicte de legi
CAPITOLUL I – Persoane
SECTIUNEA 1 – Persoana fizica
Art. 2572 – Legea aplicabila starii civile si capacitatii
Art. 2573 – Inceputul si incetarea personalitatii
Art. 2574 – Declararea judecatoreasca a mortii
Art. 2575 – Dobandirea majoratului
Art. 2576 – Numele
Art. 2577 – Drepturile inerente fiintei umane
Art. 2578 – Legea aplicabila ocrotirii majorului
Art. 2579 – Ocrotirea tertilor
SECTIUNEA a 2-a – Persoana juridica
Art. 2580 – Legea aplicabila statutului organic
Art. 2581 – Domeniul de aplicare a legii nationale
Art. 2582 – Recunoasterea persoanelor juridice straine
Art. 2583 – Efectele recunoasterii persoanelor juridice straine
Art. 2584 – Legea aplicabila fuziunii persoanelor juridice
CAPITOLUL II – Familia
SECTIUNEA 1 – Casatoria
SUBSECTIUNEA 1 – incheierea casatoriei
Art. 2585 – Legea aplicabila promisiunii de casatorie
Art. 2586 – Legea aplicabila conditiilor de fond ale casatoriei
Art. 2587 – Legea aplicabila formalitatilor casatoriei
Art. 2588 – Legea aplicabila nulitatii casatoriei
SUBSECTIUNEA 2 – Efectele casatoriei
Art. 2589 – Legea aplicabila efectelor generale ale casatoriei.
Art. 2590 – Legea aplicabila regimului matrimonial
Art. 2591 – Conventia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial
Art. 2592 – Determinarea obiectiva a legii aplicabile regimului matrimonial
Art. 2593 – Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial
Art. 2594 – Legea aplicabila conditiilor de forma ale conventiei matrimoniale
Art. 2595 – Ocrotirea tertilor
Art. 2596 – Schimbarea resedintei obisnuite sau a cetateniei
SUBSECTIUNEA 3 – Desfacerea casatoriei
Art. 2597 – Alegerea legii aplicabile divortului
Art. 2598 – Data conventiei de alegere a legii aplicabile
Art. 2599 – Forma conventiei de alegere a legii aplicabile
Art. 2600 – Legea aplicabila divortului
Art. 2601 – Recunoasterea divortului prin denuntare unilaterala
Art. 2602 – Legea aplicabila separatiei de corp
SECTIUNEA a 2-a – Filiatia
SUBSECTIUNEA 1 – Filiatia copilului din casatorie
Art. 2603 – Legea aplicabila
Art. 2604 – Legitimarea copilului
SUBSECTIUNEA 2 – Filiatia copilului din afara casatoriei
Art. 2605 – Legea aplicabila
Art. 2606 – Raspunderea tatalui
SUBSECTIUNEA 3 – Adoptia
Art. 2607 – Legea aplicabila conditiilor de fond
Art. 2608 – Legea aplicabila efectelor adoptiei
Art. 2609 – Legea aplicabila formei adoptiei
Art. 2610 – Legea aplicabila nulitatii adoptiei
SECTIUNEA a 3-a – Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
Art. 2611 – Legea aplicabila
SECTIUNEA a 4-a – Obligatia de intretinere
Art. 2612 – Legea aplicabila
CAPITOLUL III – Bunurile
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 2613 – Legea aplicabila bunurilor
Art. 2614 – Legea aplicabila patrimoniului de afectatiune
Art. 2615 – Legea aplicabila revendicarii bunurilor mobile
Art. 2616 – Legea aplicabila uzucapiunii mobiliare
SECTIUNEA a 2-a – Bunurile mobile corporale
Art. 2617 – Legea aplicabila
Art. 2618 – Legea aplicabila bunului aflat in curs de transport
Art. 2619 – Rezerva dreptului de proprietate
SECTIUNEA a 3-a – Mijloacele de transport
Art. 2620 – Legea aplicabila
Art. 2621 – Domeniul de aplicare
SECTIUNEA a 4-a – Titlurile de valoare
Art. 2622 – Legea aplicabila titlurilor de valoare
Art. 2623 – Legea aplicabila titlului reprezentativ al marfii
SECTIUNEA a 5-a – Bunurile incorporale
Art. 2624 – Legea aplicabila operelor de creatie intelectuala
Art. 2625 – Legea aplicabila dreptului de proprietate industriala
SECTIUNEA a 6-a – Formele de publicitate
Art. 2626 – Legea aplicabila
SECTIUNEA a 7-a – Ipotecile mobiliare
Art. 2627 – Aplicarea legii locului unde se afla bunul
Art. 2628 – Aplicarea legii locului unde se afla debitorul
Art. 2629 – Legea aplicabila in cazul resurselor naturale
Art. 2630 – Situatiile speciale privind legea aplicabila publicitatii ipotecii mobiliare
Art. 2631 – Lipsa publicitatii in strainatate
Art. 2632 – Legea aplicabila operatiunilor asimilate ipotecilor mobiliare
CAPITOLUL IV – Mostenirea
Art. 2633 – Legea aplicabila
Art. 2634 – Alegerea legii aplicabile
Art. 2635 – Legea aplicabila formei testamentului
Art. 2636 – Domeniul de aplicare a legii mostenirii. Succesiunea vacanta
CAPITOLUL V – Actul juridic
Art. 2637 – Legea aplicabila conditiilor de fond
Art. 2638 – Legea aplicabila in lipsa alegerii
Art. 2639 – Legea aplicabila conditiilor de forma
CAPITOLUL VI – Obligatiile
Art. 2640 – Legea aplicabila obligatiilor contractuale
Art. 2641 – Legea aplicabila obligatiilor extracontractuale
Art. 2642 – Raspunderea pentru atingeri aduse personalitatii
Art. 2643 – Stingerea obligatiilor
Art. 2644 – Pluralitatea de debitori
Art. 2645 – Dreptul de regres
Art. 2646 – Moneda de plata
CAPITOLUL VII – Cambia, biletul la ordin si cecul
SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale
Art. 2647 – Legea aplicabila capacitatii
Art. 2648 – Legea aplicabila conditiilor de forma
Art. 2649 – Legea aplicabila actiunii in regres
Art. 2650 – Legea aplicabila protestului
SECTIUNEA a 2-a – Cambia si biletul la ordin
Art. 2651 – Legea aplicabila efectelor obligatiilor
Art. 2652 – Legea aplicabila dobandirii creantei
Art. 2653 – Legea aplicabila acceptarii
Art. 2654 – Legea aplicabila in caz de pierdere sau furt
SECTIUNEA a 3-a – Cecul
Art. 2655 – Legea aplicabila
Art. 2656 – Nulitatea cecului.
Art. 2657 – Legea aplicabila efectelor obligatiilor
Art. 2658 – Domeniul de aplicare
CAPITOLUL VIII – Fiducia
Art. 2659 – Alegerea legii aplicabile
Art. 2660 – Determinarea obiectiva a legii aplicabile
Art. 2661 – Domeniul de aplicare
Art. 2662 – Situatiile speciale
CAPITOLUL IX – Prescriptia extinctiva
Art. 2663 – Legea aplicabila
CAPITOLUL X – Dispozitii finale
Art. 2664 – Data intrarii in vigoare

Leave a Reply