Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile

(1) Legea civilã este aplicabilã cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivã. (2) Actele și faptele juridice încheiate ori, dupã caz, sãvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera…

Art. 7. Teritorialitatea legii civile

(1) Actele normative adoptate de autorităţile şi instituţiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul ţării, afară de cazul în care se prevede altfel. (2) Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice…

Art. 8. Extrateritorialitatea legii civile

În cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ţinându-se seama de normele de drept internaţional privat cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod.