Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile

(1) Legea civilã este aplicabilã cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivã. (2) Actele și faptele juridice încheiate ori, dupã caz, sãvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele… Read moreArt. 6. Aplicarea în timp a legii civile

Art. 7. Teritorialitatea legii civile

(1) Actele normative adoptate de autorităţile şi instituţiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul ţării, afară de cazul în care se prevede altfel. (2) Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale se aplică numai în… Read moreArt. 7. Teritorialitatea legii civile