Art. 2573. Începutul şi încetarea personalităţii

Începutul şi încetarea personalităţii sunt determinate de legea naţională a fiecărei persoane.