Art. 2550. Invocarea decăderii

(1) Decăderea poate fi opusă de partea interesată în condiţiile Art. 2513.

(2) Organul de jurisdicţie este obligat să invoce şi să aplice din oficiu termenul de decădere, indiferent dacă cel interesat îl pune sau nu îl pune în discuţie, cu excepţia cazului când acesta priveşte un drept de care părţile pot dispune în mod liber.

1 thought on “Art. 2550. Invocarea decăderii

Leave a Reply