Art. 2636. Domeniul de aplicare a legii moştenirii. Succesiunea vacantă

(1) Legea aplicabilă moştenirii stabileşte îndeosebi:
a) momentul şi locul deschiderii moştenirii;
b) persoanele cu vocaţie de a moşteni;
c) calităţile cerute pentru a moşteni;
d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct;
e) condiţiile şi efectele opţiunii succesorale;
f) întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul;
g) condiţiile de fond ale testamentului, modificarea şi revocarea unei dispoziţii testamentare, precum şi incapacităţile speciale de a dispune sau de a primi prin testament;
h) partajul succesoral.

(2) În cazul în care, conform legii aplicabile moştenirii, succesiunea este vacantă, bunurile situate sau, după caz, aflate pe teritoriul României sunt preluate de statul român în temeiul dispoziţiilor legii române privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante.

1 thought on “Art. 2636. Domeniul de aplicare a legii moştenirii. Succesiunea vacantă

 1. Art. 2636 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Art. 2636. Domeniul de aplicare a legii moştenirii
  Legea aplicabilă moştenirii stabileşte îndeosebi:
  a) momentul şi locul deschiderii moştenirii;
  b) persoanele cu vocaţie de a moşteni;
  c) calităţile cerute pentru a moşteni;
  d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct;
  e) condiţiile şi efectele opţiunii succesorale;
  f) întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul;
  g)drepturile statului asupra succesiunii vacante;
  h) condiţiile de fond ale testamentului, modificarea şi revocarea unei dispoziţii testamentare, precum şi incapacităţile speciale de a dispune sau de a primi prin testament;
  i) partajul succesoral.”

Leave a Reply