Art. 2536. Extinderea efectului suspensiv

Suspendarea prescripţiei faţă de debitorul principal ori faţă de fideiusor produce efecte în privinţa amândurora.