Art. 303. Acoperirea nulităţii

(1) În cazurile prevãzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5), anulabilitatea cãsãtoriei se acoperã dacã, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtorești, s-au obținut încuviințãrile și autorizarea cerute de lege.

(2) Căsătoria nu poate fi anulată dacă soţii au convieţuit timp de 6 luni de la data încetării violenţei sau de la data descoperirii dolului, a erorii ori a lipsei vremelnice a facultăţilor mintale.

(3) În toate cazurile, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, între timp, ambii soţi au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soţia a născut ori a rămas însărcinată.

Leave a Reply