Art. 520. Întreţinerea în cazul desfacerii adopţiei

După încetarea adopţiei, adoptatul poate cere întreţinere numai de la rudele sale fireşti sau, după caz, de la soţul său.