Art. 635. Repartizarea beneficiilor şi a sarcinilor între coproprietari

Coproprietarii vor împărţi beneficiile şi vor suporta sarcinile coproprietăţii, proporţional cu cota lor parte din drept.