Art. 2385. Antihreza

Clauza prin care creditorul ipotecar este autorizat ca, până la data începerii executării, să posede imobilul ipotecat sau să îşi însuşească fructele ori veniturile acestuia se consideră nescrisă.

Tabla de materii

TITLUL PRELIMINAR – Despre legea civila CAPITOLUL I – Dispozitii generale Art. 1 – Izvoarele dreptului civil Art. 2 – Obiectul si continutul Codului civil Art. 3 – Aplicarea generala a Codului civil Art. 4…