Art. 2262. Regulile aplicabile în cazul înlocuirii întreţinerii prin rentă

(1) În toate cazurile în care întreţinerea a fost înlocuită potrivit prevederilor Art. 2261 devin aplicabile dispoziţiile care reglementează contractul de rentă viageră. (2) Cu toate acestea, dacă prin contractul de întreţinere nu s-a convenit altfel, obligaţia de plată a… Read moreArt. 2262. Regulile aplicabile în cazul înlocuirii întreţinerii prin rentă

Art. 2263. Încetarea contractului de întreţinere

(1) Contractul de întreţinere încheiat pe durată determinată încetează la expirarea acestei durate, cu excepţia cazului în care creditorul întreţinerii decedează mai devreme. (2) Atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat… Read moreArt. 2263. Încetarea contractului de întreţinere