Art. 2262. Regulile aplicabile în cazul înlocuirii întreţinerii prin rentă

(1) În toate cazurile în care întreţinerea a fost înlocuită potrivit prevederilor Art. 2261 devin aplicabile dispoziţiile care reglementează contractul de rentă viageră. (2) Cu toate acestea, dacă prin contractul de întreţinere nu s-a convenit altfel, obligaţia de plată a… Read moreArt. 2262. Regulile aplicabile în cazul înlocuirii întreţinerii prin rentă

Art. 2263. Încetarea contractului de întreţinere

(1) Contractul de întreţinere încheiat pe durată determinată încetează la expirarea acestei durate, cu excepţia cazului în care creditorul întreţinerii decedează mai devreme. (2) Atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat… Read moreArt. 2263. Încetarea contractului de întreţinere

Art. 2278. Tranzacţia constatată prin hotărâre judecătorească

(1) Tranzacţia care, punând capăt unui proces început, este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desfiinţată prin acţiune în nulitate sau acţiune în rezoluţiune ori reziliere, precum orice alt contract. Ea poate fi, de asemenea, atacată cu acţiune revocatorie sau… Read moreArt. 2278. Tranzacţia constatată prin hotărâre judecătorească

Art. 2316. Liberarea fideiusorului pentru obligaţiile viitoare sau nedeterminate

(1) Atunci când este dată în vederea acoperirii datoriilor viitoare ori nedeterminate sau pentru o perioadă nedeterminată, fideiusiunea poate înceta după 3 ani, prin notificarea făcută debitorului, creditorului şi celorlalţi fideiusori, dacă, între timp, creanţa nu a devenit exigibilă. (2)… Read moreArt. 2316. Liberarea fideiusorului pentru obligaţiile viitoare sau nedeterminate