Art. 2292. Fideiusiunea asimilată

În cazul în care o parte se angajează faţă de o altă parte să acorde un împrumut unui terţ, creditorul acestui angajament este considerat fideiusor al obligaţiei de restituire a împrumutului.

1 thought on “Art. 2292. Fideiusiunea asimilată

  1. Art. 2292 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: “Mandatul dat unei persoane de a acorda un împrumut unui terţ, în numele şi pe contul mandatarului, valorează fideiusiune a unei datorii viitoare.”

Leave a Reply