Art. 2283. Consimţământul debitorului principal

Fideiusiunea poate fi contractată fără ştiinţa şi chiar împotriva voinţei debitorului principal.