Art. 2343. Noţiunea

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii.