Art. 2327. Cauzele de preferinţă

Cauzele de preferinţă sunt privilegiile, ipotecile şi gajul.