Art. 1116. Procesul-verbal de inventariere

(1) Procesul-verbal de inventariere cuprinde enumerarea, descrierea şi evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau în posesia defunctului la data deschiderii moştenirii. (2) Bunurile a căror proprietate este contestată se vor menţiona separat. (3) În…

Tabla de materii

TITLUL PRELIMINAR – Despre legea civila CAPITOLUL I – Dispozitii generale Art. 1 – Izvoarele dreptului civil Art. 2 – Obiectul si continutul Codului civil Art. 3 – Aplicarea generala a Codului civil Art. 4…