4 thoughts on “Art. 10. Interzicerea analogiei

 1. Art. 10 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea:
  ”(1) În cazurile neprevăzute de lege, se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii juridice asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, principiile generale ale dreptului.
  (2) În materiile reglementate prin lege, uzanţele produc efecte numai în măsura în care sunt recunoscute ori admise în mod expres de lege.
  (3) Uzanţele publicate în culegeri elaborate de către autorităţile sau instituţiile competente în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară.
  (4) În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul locului şi uzurile profesionale.”

 2. Continutul art. 10 Cod Civil trebuie privit pornind de la art. 1 Cod Civil care prezinta regula in ceea ce priveste analogia in dreptul civil. Astfel, in principiu, analogia, conform art. 1, este admisa in randul izvoarelor de drept, numai in masura in care nu exista dispozitii legale si nici uzante cu privire la situatia respectiva.
  Ceea ce consacra art. 10 Cod Civil este exceptia de la aplicarea analogiei in dreptul civil, interzicand insa aceasta numai in cazurile in care normele speciale (“legile care deroga de la o dispozitie generala” – subl. ns.) care ar putea reprezenta norme de aplicare prin analogie pentru situatiile neprevazute de lege si nici de uzante contin restrangerea exercitiilor unor drepturi sau prevad sanctiuni civile.
  Asadar, in cazurile neprevazute de lege, insa existand, totodata, dispozitii legale asemanatoare cu situatia nereglementata de lege, dar ce contin restrangerea exercitiilor unor drepturi sau prevad sanctiuni civile, se aplica, in ordine, uzantele si principiile generale de drept, fiind scoasa din randul izvoarelor analogia.
  Concluzionand, analogia nu se aplica, prin exceptie, in cazul in care norma legala aplicata prin analogie contine limitarea exercitiului unor drepturi sau sanctiuni civile.

Leave a Reply