Art. 1032. Nulitatea donaţiei între soţi

Nulitatea căsătoriei atrage nulitatea relativă a donaţiei făcute soţului de rea-credinţă.