Art. 108. Ocrotirea persoanei prin tutelă

(1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutelã se realizeazã de cãtre tutore, desemnat sau numit, în condițiile prezentului cod, precum și de cãtre consiliul de familie, ca organ consultativ.

(2) Consiliul de familie poate fi constituit de către instanţa de tutelă numai la cererea persoanelor interesate.

(3) În cazul în care nu se constituie consiliul de familie, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către instanţa de tutelă.

 

Leave a Reply