Art. 11. Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri

Nu se poate deroga prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri.