Art. 114. Desemnarea tutorelui de către părinte

(1) Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi.

(2) Desemnarea făcută de părintele care în momentul morţii era decăzut din drepturile părinteşti sau pus sub interdicţie judecătorească este lipsită de efecte.

(3) Desemnarea făcută în condiţiile prezentului articol poate fi revocată oricând de către părinte, chiar şi printr-un înscris sub semnătură privată.

(4) Înscrisul prin care se revocã persoana desemnatã pentru a fi numitã tutore se va înscrie în registrul prevãzut la art. 1.046 sau la art. 2.033, dupã caz.

(5) Notarul public sau instanța de tutelã, dupã caz, are obligația sã verifice la registrele prevãzute la alin. (4) dacã persoana desemnatã pentru a fi tutore nu a fost revocatã.

 

 

1 thought on “Art. 114. Desemnarea tutorelui de către părinte

  1. Alin. 4, 5 au fost adaugate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

Leave a Reply