Art. 126. Alte dispoziţii aplicabile consiliului de familie

Dispoziţiile art. 113, art. 120 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), art. 121 şi art. 147 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului de familie.

Leave a Reply