Art. 1282. Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor către succesori

(1) La moartea unei părţi, drepturile şi obligaţiile contractuale ale acesteia se transmit succesorilor săi universali sau cu titlu universal, dacă din lege, din stipulaţia părţilor ori din natura contractului nu rezultă contrariul.
(2) Drepturile, precum şi, în cazurile prevăzute de lege, obligaţiile contractuale în strânsă legătură cu un bun se transmit, odată cu acesta, succesorilor cu titlu particular ai părţilor.

1 thought on “Art. 1282. Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor către succesori

Leave a Reply