Art. 1193. Oferta fără termen adresată unei persoane absente

(1) Oferta fără termen de acceptare, adresată unei persoane care nu este prezentă, trebuie menţinută un termen rezonabil, după împrejurări, pentru ca destinatarul să o primească, să o analizeze şi să expedieze acceptarea. (2) Revocarea ofertei nu împiedică încheierea contractului… Read moreArt. 1193. Oferta fără termen adresată unei persoane absente

Art. 1258. Repararea prejudiciului în cazul nulităţii contractului încheiat în formă autentică

În cazul anulării sau constatării nulităţii contractului încheiat în formă autentică pentru o cauză de nulitate a cărei existenţă rezultă din însuşi textul contractului, partea prejudiciată poate cere obligarea notarului public la repararea prejudiciilor suferite, în condiţiile răspunderii civile delictuale… Read moreArt. 1258. Repararea prejudiciului în cazul nulităţii contractului încheiat în formă autentică

Art. 1266. Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor

(1) Contractele se interpretează după voinţa concordantă a părţilor, iar nu după sensul literal al termenilor. (2) La stabilirea voinţei concordante se va ţine seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părţi, de practicile stabilite între acestea… Read moreArt. 1266. Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor

Art. 1282. Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor către succesori

(1) La moartea unei părţi, drepturile şi obligaţiile contractuale ale acesteia se transmit succesorilor săi universali sau cu titlu universal, dacă din lege, din stipulaţia părţilor ori din natura contractului nu rezultă contrariul. (2) Drepturile, precum şi, în cazurile prevăzute… Read moreArt. 1282. Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor către succesori