Art. 1251. Cauzele de nulitate relativă

Contractul este anulabil când au fost nesocotite dispoziţiile legale privitoare la capacitatea de exerciţiu, când consimţământul uneia dintre părţi a fost viciat, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege.

1 thought on “Art. 1251. Cauzele de nulitate relativă

Leave a Reply