Art. 1240. Formele de exprimare a consimţământului

(1) Voinţa de a contracta poate fi exprimată verbal sau în scris.
(2) Voinţa poate fi manifestată şi printr-un comportament care, potrivit legii, convenţiei părţilor, practicilor statornicite între acestea sau uzanţelor, nu lasă nicio îndoială asupra intenţiei de a produce efectele juridice corespunzătoare.

1 thought on “Art. 1240. Formele de exprimare a consimţământului

Leave a Reply