Art. 1277. Contractul pe durată nedeterminată

Contractul încheiat pe durată nedeterminată poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauză contrară sau stipularea unei prestaţii în schimbul denunţării contractului se consideră nescrisă.

1 thought on “Art. 1277. Contractul pe durată nedeterminată

Leave a Reply