Art. 1235. Noţiunea

Cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie contractul.