Art. 1236. Condiţiile

(1) Cauza trebuie să existe, să fie licită şi morală.
(2) Cauza este ilicită când este contrară legii şi ordinii publice.
(3) Cauza este imorală când este contrară bunelor moravuri.

1 thought on “Art. 1236. Condiţiile

Leave a Reply