Art. 1245. Forma contractelor electronice

Contractele care se încheie prin mijloace electronice sunt supuse condiţiilor de formă prevăzute de legea specială.