Art. 1262. Confirmarea contractului

(1) Confirmarea unui contract anulabil rezultă din voinţa, expresă sau tacită, de a renunţa la dreptul de a invoca nulitatea.
(2) Voinţa de a renunţa trebuie să fie certă.

Leave a Reply