Art. 13. Renunţarea la drept

Renunţarea la un drept nu se prezumă.