Art. 133. Exercitarea tutelei în interesul minorului

Tutela se exercită numai în interesul minorului atât în ceea ce priveşte persoana, cât şi bunurile acestuia.