Art. 1400. Condiţia suspensivă

Condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde eficacitatea obligaţiei.