Art. 165. Persoanele care pot cere punerea sub interdicţie

Interdicţia poate fi cerută de persoanele prevăzute la art. 111, care este aplicabil în mod corespunzător.