Art. 1764. Aplicabilitatea dispoziţiilor de la vânzare

(1) Dispoziţiile privitoare la vânzare se aplică, în mod corespunzător, şi schimbului.
(2) Fiecare dintre părţi este considerată vânzător, în ceea ce priveşte bunul pe care îl înstrăinează, şi cumpărător, în ceea ce priveşte bunul pe care îl dobândeşte.

Leave a Reply