Art. 1503. Remiterea înscrisului original al creanţei

(1) Remiterea voluntară a înscrisului original constatator al creanţei, făcută de creditor către debitor, unul din codebitori sau fideiusor, naşte prezumţia stingerii obligaţiei prin plată. Proba contrară revine celui interesat să dovedească stingerea obligaţiei pe altă cale. (2) Dacă înscrisul… Read moreArt. 1503. Remiterea înscrisului original al creanţei

Art. 1511. Efectele punerii în întârziere a creditorului

(1) Creditorul pus în întârziere preia riscul imposibilităţii de executare a obligaţiei, iar debitorul nu este ţinut să restituie fructele culese după punerea în întârziere. (2) Creditorul este ţinut la repararea prejudiciilor cauzate prin întârziere şi la acoperirea cheltuielilor de… Read moreArt. 1511. Efectele punerii în întârziere a creditorului