Art. 1776. Lichidarea reportului. Lichidarea diferenţelor şi reînnoirea reportului

(1) Lichidarea reportului se va face înăuntrul celei de a doua zi de lucru ce urmează scadenţei.
(2) Dacă la scadenţa termenului reportului părţile lichidează diferenţele, făcând plata, şi reînnoiesc reportul asupra unor titluri sau valori mobiliare ce diferă prin calitatea sau specia lor, ori pe un alt preţ, atunci se consideră că părţile au încheiat un nou contract.

Leave a Reply