Art. 1808. Efectele cesiunii locaţiunii

(1) Prin cesiunea contractului de locaţiune de către locatar, cesionarul dobândeşte drepturile şi este ţinut de obligaţiile locatarului izvorâte din contractul de locaţiune.
(2) Dispoziţiile privind cesiunea contractului se aplică în mod corespunzător.

Leave a Reply