Art. 189. Categorii de persoane juridice

Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.